ZAŠTO STUDIRATI NA ASPIRI?

Studij na engleskom i hrvatskom jeziku
Vrhunski međunarodni predavači iz područja sportskog menadžmenta
Praksa u vodećim hrvatskim i međunarodnim sportskim klubovima, organizacijama i događajima
Online praćenje nastave putem suvremenih tehnologija
Mogućnost nastavka studija na master studiju
Stjecanje ECDL računalne diplome u sklopu studija
Sudjelovanje u neophodnim stručnim radionicama i nizu javnih predavanja
Za redovite studente subvencionirana prehrana
Završetkom studija postajete među prvim visokoobrazovanim sportskim menadžerima u Hrvatskoj

Ispuni Prijavnicu

Kome je namijenjen studij

Program stručnog studija Sportskog menadžmenta na Visokoj školi Aspira namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje menadžera – zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet.

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je stjecanje ukupnih kompetencija sportskog menadžera koji se ostvaruje upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.
Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, završeni studenti moći će uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

Trajanje studija

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv:
stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Opis programa studija

Program stručnog studija Sportskog menadžmenta je zaokružena cjelina koja daje kompetencije za rad u sportu i gospodarstvu i za nastavak daljnjeg obrazovanja na stručnom specijalističkom diplomskom studiju te završava izradom završnog rada.
Programski sadržaj stručnog studija Sportskog menadžmenta sadrži programsku jezgru studija (core subjects) ili obvezne programske sadržaje studija te predložene izborne predmete (electives), koji mogu činiti dobar izbor, ali se mogu zamijeniti izbornim predmetima s nekog drugog studija ili visokog učilišta. Osim ponuđenih izbornih predmeta student može izabrati kao izborne predmete i sve druge predmete koji se izvode na Visokoj školi za sportski menadžment Aspira.
Multidisciplinarni program stručnog studija Sportskog menadžmenta ostvaruje se kroz suradnju sa Suvremenim učilištem u Splitu i srodnim visokim školama.

Gosti predavači

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja sporta i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave.

Studentska praksa

Studentska praksa izvodi se u različitim sportskim organizacijama, klubovima, savezima i drugim institucijama, od amaterskih do profesionalnih. Studenti sudjeluju u radu, a posebno u organizaciji sportskih događanja (utakmice, turniri…).

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama te aktivnim sportašima koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja.

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Također, studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta.

 

RAZREDBENI POSTUPAK: 28.08.2018. SPLIT, 30.08.2018. ZAGREB