Aspira Split

Mike Tripala 6, 21000 Split
Domovinskog rata 65, 21000 Split
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR4024840081104992880
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: info@aspira.hr
Tel: +385(0)21/382802
Fax: +385(0)21/382-805
Mob.:+385(0)99/333-2009

Aspira Zagreb

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
(Emporion – ulaz s južne strane)
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR6624840081502004197
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: zagreb@aspira.hr
Tel: +385(0)1/6446 360
Mob:+385(0)99/336-5500

Kontaktirajte nas

  NAŠ TIM:

  Dekan

  Alen Jerkunica, univ.spec.oec.

  alen.jerkunica@aspira.hr

  Prodekan za međunarodnu suradnju

  Petra Mandac, mag.educ.hist.art.et.philol.croat.

  petra.mandac@aspira.hr

  Prodekan za organizaciju i razvoj

  Mario Buble, mag.oec.

  mario.buble@aspira.hr

  Prodekan za nastavu i studente

  dr.sc. Bruno Grbac, prof. emeritus

  bruno.grbac@aspira.hr

  Koordinatorica nastavnog centra Zagreb

  Danijela Čepo, univ.bacc.nov.

  danijela.cepo@aspira.hr

  Tajnik Veleučilišta 

  Antea Janković, mag.iur.

  antea.jankovic@aspira.hr / 021 383-663

  Odjel za cjeloživotno učenje Split

  Sanja Baraka, mag.educ.philol.angl. / mag.philol.hisp.

  sanja.baraka@aspira.hr

  Lea Vrbančić, mag.educ.philol.croat

  lea.vrbancic@aspira.hr

  Odjel za cjeloživotno učenje Zagreb

  Marija Panijan, mag.ped.

  marija.panijan@aspira.hr

  Tara Gudović

  Tara Gudović, mag. pol.

  tara.gudovic@aspira.hr

  Centar za razvoj karijera i savjetovanje

  Dizajn bez naslova (1)

  Lucija Perković, mag.psych.

  lucija.perkovic@aspira.hr

  Dizajn bez naslova (1)

  Ada Langauer, mag.psych.

  ada.langauer@aspira.hr

  Ured za međunarodnu suradnju

  Josip Radić, univ.spec.oec

  josip.radic@aspira.hr

  Ana Lujić

  Ana Lujić, mag.oec.

  ana.lujic@aspira.hr

  Studentska služba Split

  Denis Perić, stručni suradnik

  Ivana Čizmić, mag.oec.

  Studentska služba Zagreb

  Kristina Pajkr, mag.educ.phil.et paed.

  Mateja Janković, mag.educ.phil et mag.anthrop.

  Odjel za turizam, hotelijerstvo i gastronomiju

  prof.dr.sc. Stanko Geić

  stanko.geic@aspira.hr

  Mara Tokić, mag.oec.

  mara.tokic@aspira.hr

  Matija Škara Tresić, mag.oec.

  matija.tresic.skara@aspira.hr

  Lucija Farac, mag.oec.

  lucija.farac@aspira.hr

  Tonči Drlje, stručni suradnik

  tonci.drlje@aspira.hr

  Tea Vučković, mag.nutr.

  tea.vuckovic@aspira.hr

  Ana Katanić

  Ana Katanić, mag. oec.

  ana.katanic@aspira.hr

  Nikša Boban, stručni suradnik

  niksa.boban@aspira.hr

  Odjel za sportski menadžment

  Luka Androja, mag.cin.

  luka.androja@aspira.hr

  Bepo Žura, mag.oec.

  bepo.zura@aspira.hr

  Odjel za računarstvo

  dr.sc. Žarko Nožica

  zarko.nozica@aspira.hr

  Đurđica Vukić, mag.ing.admin.

  durdica.vukic@aspira.hr

  Melani Kitić, mag.ing.comp.

  melani.kitic@aspira.hr

  Ured za marketing i prodaju

  Ivana Vladušić, mag.soc.

  ivana.vladusic@aspira.hr

  Daniel Gardijan, mag.pol.

  daniel.gardijan@aspira.hr

  Ured za financije

  Dina Peša

  dina.pesa@aspira.hr

  Anita Plazibat

  anita.plazibat@aspira.hr

  Ured za kvalitetu

  Anđela Uvodić, mag.oec.

  andela.uvodic@aspira.hr

  Petra Mandac, mag.educ.hist.art.et.philol.croat.

  petra.mandac@aspira.hr

  Knjižnica

  Jelena Vuletić, mag.bibl.

  jelena.vuletic@aspira.hr

  Ured za znanstvenu i istraživačku djelatnost

  Ivana Šalinović, mag.philol.ang. et mag.philol.franc.

  ivana.salinovic@aspira.hr

  Marijana Golubić, mag.oec.

  marijana.golubic@aspira.hr

  Dr.sc. Irena Ateljević

  irena.ateljevic@aspira.hr