Aspira Split

Mike Tripala 6, 21000 Split
Domovinskog rata 65, 21000 Split
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR4024840081104992880
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: info@aspira.hr
Tel: +385(0)21/382802
Fax: +385(0)21/382-805
Mob.:+385(0)99/333-2009

 

Studentska služba Split

Katarina Krstulović, mag.oec.pred.

info@aspira.hr

 

Nenad Kresović, mag.oec.

nenad.kresovic@aspira.hr

Aspira Zagreb

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
(Emporion – ulaz s južne strane)
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR6624840081502004197
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: zagreb@aspira.hr
Tel: +385(0)1/6446 360
Mob:+385(0)99/336-5500

 

Studentska služba Zagreb

Kristina Pajkr, mag.paed. / mag.educ.phil.

zagreb@aspira.hr

Tihana Starc, mag.educ.phil et paed

tihana.starc@aspira.hr

 

Koordinatorica nastavnog centra Zagreb

Danijela Mišar, univ.bacc.nov.

danijela.misar@aspira.hr

Dekan

Alen Jerkunica, univ.spec.oec., v.pred.

alen.jerkunica@aspira.hr / 021 383-663

V.D. Prodekana za međunarodnu suradnju

Petra Mandac, mag.educ.hist.art.,mag.educ.philol.croat.,pred.

petra.mandac@aspira.hr / 021 383-665

Prodekan za organizaciju i razvoj

Mario Buble, mag.oec.,v.pred.

mario.buble@aspira.hr / 021 383-664

Prodekan za nastavu

dr.sc. Bruno Grbac, prof. emeritus

bruno.grbac@aspira.hr

Tajnica Visoke škole

Antea Janković, mag.iur.

antea.jankovic@aspira.hr / 021 383-663

Centar za karijere i podršku studentima i nastavnicima

Doris Veronika, mag.psih.

doris.veronika@aspira.hr / 021 383-672

Ured za Međunarodnu suradnju

Josip Radić, univ.spec.oec

josip.radic@aspira.hr / 021 817-002

Ured za cjeloživotno učenje Split

Sanja Baraka, mag.educ.philol.angl. / mag.philol.hisp.

sanja.baraka@aspira.hr / 021 383-665

Tea Bešlić, struč.spec.admin.publ.

tea.pesic@aspira.hr / 021 383-664

Ured za cjeloživotno učenje Zagreb

Lea Vrbančić, mag.educ.philol.croat

lea.vrbancic@aspira.hr

Čitaonica

Anđela Uvodić, mag.oec.

andela.uvodic@aspira.hr / 021 383-677

Voditelj studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

prof.dr.sc. Stanko Geić

stanko.geic@aspira.hr

Koordinator studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

Mara Tokić, mag.oec.

Asistent koordinatora studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

Matija Tresić Škara, univ.bacc.turism.cult

matija.tresic.skara@aspira.hr

Voditelj gastronomskih stručnih radionica i treninga

Tonči Drlje, stručni suradnik

tonci.drlje@aspira.hr / 021 383-674

Voditelj studija Sportskog menadžmenta

Luka Androja, mag.cin.,pred.

luka.androja@aspira.hr / 021 383-674

Voditelj studija Računarstva

dr.sc. Žarko Nožica, prof.v.škole

zarko.nozica@aspira.hr

Koordinator studija Računarstva

Đurđica Vukić, mag.ing.admin.,pred.

durdica.vukic@aspira.hr / 021 383-672

Voditeljica Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Petra Mandac, mag.educ.hist.art.,mag.educ.philol.croat.,pred.

petra.mandac@aspira.hr / 021 383-665

Ured za marketing i prodaju

Antonia Muslim, mag.oec.

antonia.muslim@aspira.hr

Ivana Boljat, mag.oec.

ivana.boljat@aspira.hr

 

Ured za financije

Dina Mišerda

dina@aspira.hr / 021 383-678

Kontaktirajte nas