Aspira Split

Mike Tripala 6, 21000 Split
Domovinskog rata 65, 21000 Split
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR4024840081104992880
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: info@aspira.hr
Tel: +385(0)21/382802
Fax: +385(0)21/382-805
Mob.:+385(0)99/333-2009

Aspira Zagreb

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
(Emporion – ulaz s južne strane)
OIB: 14885934105
BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR6624840081502004197
SWIFT: RZBHHR2XXXX

Kontakti

Email: zagreb@aspira.hr
Tel: +385(0)1/6446 360
Mob:+385(0)99/336-5500

Kontaktirajte nas

  NAŠ TIM:

  Dekan

  Alen Jerkunica, univ.spec.oec., v.pred.

  alen.jerkunica@aspira.hr / 021 383-663

  Prodekan za međunarodnu suradnju / Voditelj Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

  Petra Mandac, mag.educ.hist.art.et.philol.croat., v.pred.

  petra.mandac@aspira.hr / 021 383-665

  Prodekan za organizaciju i razvoj

  Mario Buble, mag.oec.,v.pred.

  mario.buble@aspira.hr / 021 383-664

  Prodekan za nastavu i studente

  dr.sc. Bruno Grbac, prof. emeritus

  bruno.grbac@aspira.hr / 021 383-672

  Koordinatorica nastavnog centra Zagreb

  Danijela Čepo, univ.bacc.nov.

  danijela.cepo@aspira.hr

  Tajnik Visoke škole

  Antea Janković, mag.iur.,pred.

  antea.jankovic@aspira.hr / 021 383-663

  Odjel za cjeloživotno učenje Split

  Sanja Baraka, mag.educ.philol.angl. / mag.philol.hisp.

  sanja.baraka@aspira.hr / 021 383-665

  Lea Vrbančić, mag.educ.philol.croat

  lea.vrbancic@aspira.hr

  Odjel za cjeloživotno učenje Zagreb

  Marija Panijan, mag.ped.

  marija.panijan@aspira.hr

  Tara Gudović

  Tara Gudović, mag. pol.

  tara.gudovic@aspira.hr

  Centar za karijere i podršku studentima i nastavnicima

  Doris Veronika, mag.psych.,pred.

  doris.veronika@aspira.hr / 021 383-672

  Laura Frapporti

  Laura Frapporti, mag.psych.

  laura.frapporti@aspira.hr

  Ured za Međunarodnu suradnju

  Josip Radić, univ.spec.oec

  josip.radic@aspira.hr / 021 817-002

  Studentska služba Split

  Denis Perić, stručni suradnik

  denis.peric@aspira.hr

  Ana Lujić

  Ana Lujić, mag.oec.

  ana.lujic@aspira.hr

  Studentska služba Zagreb

  Kristina Pajkr, mag.educ.phil et paed

  zagreb@aspira.hr

  Mateja Janković, mag.educ.phil, mag. anthrop

  mateja.jankovic@aspira.hr

  ODJEL ZA TURIZAM, HOTELIJERSTVO I GASTRONOMIJU:

  Voditelj studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

  prof.dr.sc. Stanko Geić

  stanko.geic@aspira.hr

  Koordinator studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

   

  Mara Tokić, mag.oec.,pred.

  mara.tokic@aspira.hr

  Asistent koordinatora studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

  Matija Škara Tresić, univ.bacc.turism.cult

  matija.tresic.skara@aspira.hr

  Voditelj gastronomskih stručnih radionica i treninga

  Tonči Drlje, stručni suradnik

  tonci.drlje@aspira.hr / 021 383-674

  Koordinator studija za Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu te studijskog smjera Gastronomije Zagreb

  Ana Katanić

  Ana Katanić, mag. oec.

  ana.katanic@aspira.hr

  Voditelj kulinarskog praktikuma

  Nikša Boban, stručni suradnik

  niksa.boban@aspira.hr

  ODJEL ZA SPORTSKI MENADŽMENT:

  Voditelj studija Sportskog menadžmenta

  Luka Androja, mag.cin.,pred.

  luka.androja@aspira.hr / 021 383-674

  ODJEL ZA RAČUNARSTVO:

  Voditelj studija Računarstva

  dr.sc. Žarko Nožica, prof.v.škole

  zarko.nozica@aspira.hr

  Koordinator studija Računarstva

  Đurđica Vukić, mag.ing.admin.,pred.

  durdica.vukic@aspira.hr / 021 383-672

  Ured za marketing i prodaju

  Ivana Vladušić, mag.soc.

  ivana.vladusic@aspira.hr

  Ured za financije

  Dina Peša

  dina.pesa@aspira.hr / 021 383-678

  Voditelj čitaonice / Koordinator Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

  Anđela Uvodić, mag.oec.,pred.

  andela.uvodic@aspira.hr / 021 383-677