E-učenje je proces obrazovanja, učenja i poučavanja, uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja pri tome doprinosi unaprjeđenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

Danas je sveprisutna potreba, ali i želja da se unaprijedi kvaliteta i dostupnost različitih obrazovnih programa. Obrazovanje je postalo cjeloživotnim procesom i potrebom, pa se briga o dostupnosti i kvaliteti odnosi na sveukupni ciklus cjeloživotnog obrazovanja. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava novo, moderno i kvalitetno obrazovanje.

E-učenje omogućava prilagodbu individualnim potrebama studenata, aktivno sudjelovanje, ažurnije obrazovne materijale, globalni pristup različitim obrazovnim sadržajima, više komunikacije između studenata i profesora te samih studenata, timski rad, bolju iskorištenost vremena, samostalnu provjeru znanja studenata te kontinuirano mjerenje i praćenje njihovog napretka.

Sustav za e-učenje upravlja obrazovnim sadržajima i procesima. Omogućava stvaranje virtualnog okruženja u kojem se odvija obrazovni proces. Riječ je o složenom softveru koji kombinira objavu obrazovnih materijala s alatima za procjenu znanja, komunikacije i administracije polaznika i njihovih rezultata. Merlin je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija studija uz primjenu tehnologija e-učenja. Temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika. Svaki student Visoke škole je uključen u sustav za e-učenje Merlin.