O Erasmus+ programu

Veleučilištu Aspira je u kolovozu 2012. godine dodijeljen „Erasmus University Charter“ (264404-IC-1-2013-1-HR-ERASMUS-EUCX-1; HR SPLIT02), čime je omogućeno njeno sudjelovanje u Erasmus programima mobilnosti.

Erasmus programi mobilnosti omogućavaju studentima da dio studijskih obaveza (uključujući pisanje završnog rada) na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Veleučilište Aspira ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio troškova života i zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom Veleučilištu i iznosi najviše 500 eura mjesečno (ovisno o zemlji u koju student odlazi).

Iznos potpore kao i broj odabranih studenata za određenu akademsku godinu određuje se i objavljuje u Odluci o odabiru kandidata za mobilnost u okviru Erasmus programa na Veleučilištu Aspira za pojedinu akademsku godinu.

Erasmus studenti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Veleučilišta Aspira ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu.

ERASMUS POLICY STATEMENT

Erasmus+ Charter 2021-2027

Erasmus studenti Aspire

 

Koliko traje mobilnost?

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca za studij i 2 mjeseca za stručnu praksu, a najduže 12 mjeseci, uz napomenu da je najuobičajenija praksa odlaska na cijeli semestar, što neka visoka učilišta i uvjetuju.

Iznos financijske potpore

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava pokriva samo dio troškova života i zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom Veleučilištu. Iznosi financijske potpore za akademsku godinu 2022./2023. su sljedeći:

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine: Financijska potpora eur/mjesečno
Skupina 1

Programske zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška 550
Skupina 2

Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija,  Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal 550
Skupina 3

Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska 500

Važeće razdoblje

Sve aktivnosti mobilnosti Erasmus + programa se mogu ostvariti u akademskoj godini 2023./2024.

Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na Veleučilištu Aspira. Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement), koji mora sadržavati popis kolegija koje će student pohađati na stranoj visokoškolskoj ustanovi uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi.

null

Odlazni studenti

null

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

info oznaka

Informacije za studente i osoblje s posebnim potrebama

Pravilnik Aspire

Erasmus povelja

Korisni linkovi

Agencija za mobilnost i programe EU
The European Commission
ESN International Exchange Erasmus Student Network
ESN Split
JUST Landed

Stručna praksa

Student stručnu praksu pronalazi sam, uz pomoć našeg Ureda za međunarodnu suradnju. Student može potražiti praksu putem sljedećih web stranica:

Erasmus Intern

LEO-NET
Globalplacement
Portal Praxis

Remotebay

Spain Intership

Job Trust

Paragon Europe

Animafest Experience

 

Kontakti za dodatne upite

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Erasmus koordinator

Josip Radić

Tel. +385 (0)21 817  002

e-mail: josip.radic@aspira.hr

Prodekan za međunarodnu suradnju

Petra Mandac

e-mail: petra.mandac@aspira.hr

Koordinator

Ana Lujić Tabain

e-mail: ana.lujic@aspira.hr

Radno vrijeme Ureda: radnim danom 09-15h