Studentski zbor djeluje u Aspiri kao predstavničko tijelo studenata koji svoje predstavnike biraju na demokratski način.

Cilj studentskog zbora je da štiti interese studenta i sudjeluje u donošenju odluka važnih za studentski život.

Zadaće studentskog zbora:

  1. Briga o osiguravanju kvalitete studiranja
  2. Briga za studentska prava
  3. Plan i program studentskog zbora
  4. Predlaganje novih smjernica razvoja
  5. Upozoravanje na eventualne propuste
  6. Predlaganje aktivnosti

Zahvaljujući postajanju studentskog zbora produbljuje se komunikacija između samih studenata kao i njihova komunikacija sa profesorima, upravom i ostalim djelatnicima Visoke škole Aspira. Na taj način povećava se kvaliteta studiranja a studenti u bilo koje vrijeme mogu predstaviti svoje ideje za poboljšanje iskustva studiranja, ukazati na prednosti ili nedostatke istog, te kao zajednica sudjelovati u donošenju odluka.

Članovi studentskog zbora: