Cilj Centra je usmjeravanje i praćenje školovanja i karijera studenata i polaznika Aspire te pružanje podrške nastavnom i nenastavnom osoblju.

Svrha Centra je osnaživanje studenta za uspješno savladavanje akademskih obveza, poučavanje životnim i poslovnim vještinama čime bi se omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i konkurentnost na tržištu rada.

Aktivnosti Centra za razvoj karijera i savjetovanja su:

  1. Poslovno savjetovanje
  2. Savjetovalište za studente (akademsko i psihološko savjetovanje)
  3. Pravno savjetovanje

Centar za razvoj karijera i savjetovanje

Kontakt:

Ada Langauer, mag.psych.

ada.langauer@aspira.hr

 

Lucija Perković, mag.psych.

lucija.perkovic@aspira.hr

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Poslovno savjetovanje studenata za cilj ima kreiranje profila studenata prema zahtjevima tržišta rada. Sadrži bazu informacija potrebnu studentima prilikom kreiranja vlastitog profila. Između ostalog preko Centra realiziraju se brojne radionice koje mogu doprinijeti jačanju vještina, kao i povezivanje s tvrtkama u vidu omogućavanja studentske prakse.

Naša filozofija prenošenja znanja je od početka utemeljena na praktičnosti i spoznaji o potrebama gospodarstva za određenim vještinama i kompetencijama kadrova, naših studenata, koji će preuzeti svoju ulogu i odgovornost u osmišljavanju, razvoju i vođenju postojećih, ali  i onih još neiskorištenih resursa.

Po nama, najbolji način za ispunjenje gore navedenog je razvoj sinergije između nas, naših studenata i naravno gospodarskih čimbenika, naših partnera sportskih, turističkih i IT organizacija, s konačnim ciljem usklađenosti obrazovanja i potražnje za obrazovanom radnom snagom.

Dan karijera, koji organiziramo jednom godišnje, je prigoda za naše studente da izgrade poveznice i brojne kontakte s poslovnim subjektima, da im se u potpunosti približe i prouče njihove potrebe te u konačnici da se prilagode stanju radnog tržišta. To je ujedno i prilika za naše partnere da iskristaliziraju nove ideje, da usmjere neke od studenata prema svojim specifičnim zahtjevima kroz osiguravanje praktičnog rada i/ili angažmana unutar svojih radnih procesa i izvan okvira koji su početno postavljeni za ovakav događaj.

Redovna predavanja obogaćena su gostovanjima uglednih predavača iz gospodarskog, akademskog i političkog života. Rad Centra za razvoj karijere i savjetovanje najbolje potvrđuje činjenica da 97% studenta nakon završetka Aspire pronađe zaposlenje u struci ili nastavi svoje obrazovanje na diplomskoj razini. Studenti i nakon završenog studija ostaju povezani s Veleučilištem Aspira putem Alumni kluba.

AKTIVNOSTI CENTRA ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE:

– savjetodavni centar za studente

– organiziranje radionica i edukacija

– organiziranje studentske prakse

 – umrežavanje studenata i poslodavaca

–  razvijanje studentskog poduzetništva

karijera nakon studija

SAVJETOVALIŠTE ZA STUDENTE (AKADEMSKO I PSIHOLOŠKO)

Psihološko savjetovalište osnovano je s misijom pružanja psihološke pomoći i podrške studentima koji studiraju na Veleučilištu Aspira, jednako kao i djelatnicima Aspire koji su na različite načine uključeni  u rad sa studentima.

Aktivnosti savjetovališta usmjerene su na pružanje stručne pomoći i podrške tijekom studiranja u svrhu rasta i razvoja svih sudionika obrazovnog procesa. Provodi se individualno savjetovanje, ali i grupni rad usmjeren na prevladavanje različitih poteškoća povezanih s akademskim postignućem, odnosima s drugima, anksioznošću, depresijom i zadovoljstvom sobom. Nude se edukativne aktivnosti poput radionica, predavanja, izrada edukativnih materijala i slično.

Studentsko savjetovalište skrbi za osiguravanje uvjeta za uspješno studiranje i prevladavanje poteškoća studentima s invaliditetom kao što su oštećenje vida i sluha, tjelesni invaliditet, kronične bolesti, višestruka oštećenja, ali i ostala zdravstvena stanja koja mogu utjecati na tijek studija kao i za studente ranjivih i podzastupljenih skupina.

PRAVNO SAVJETOVANJE

Pravno savjetovanje pruža primarnu pravnu pomoć, besplatne pravne savjete i informacije iz
pravne struke.
Aktivnosti predviđene u sklopu pravnog savjetovanja:
1. Pružanje pravne pomoći u vezi studentskih prava te osiguravanje kvalitete istih.
2. Upoznavanje studenata sa pravima i obvezama iz internih akata Visoke škole Aspira
(Pravilnici, Odluke, Preporuke, Priručnici…) te pružanje pomoći prilikom predlaganja
promjena vezanih uz studiranje i studentski život.
3. Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja prava.

Kontakt osoba: Antea Janković, mag. iur., antea.jankovic@aspira.hr