Alumni je klub ili udruženje bivših studenata unutar kojeg se nastavlja kontakt odnosno suradnja i nakon što studenti završe fakultet. Predstavlja dobrovoljno udruženje u koje se mogu učlaniti svi oni koji su diplomirali na Veleučilištu Aspira. Cilj kluba je da se povežu sve generacije diplomiranih studenata u svrhu ostvarivanja i održavanja trajnih kontakata, druženja, razmjene poslovnih iskustva i sl.

Veleučilište Aspira im tu u potpunosti stoji na raspolaganju za pomoć, odnosno suradnju.

Osnovni ciljevi postojanja i rada alumnia jesu:

Osnovni ciljevi postojanja i rada alumnia jesu:

 • povezivanje svih onih koji su diplomirali  na Veleučilištu Aspira u Alumni klub i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje
 • uspostavljanje i održavanje veze između Veleučilišta Aspira i njenih studenata nakon diplomiranja
 • razvijanje suradnje između Veleučilišta Aspira i poduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Veleučilišta Aspira
 • unapređivanje djelatnosti Veleučilišta Aspira i promocija boljitka Aspire kao institucije
 • poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva,
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni, te uspostavljanje kontakata s Alumni klubovima u zemlji i inozemstvu,
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Kluba, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem Veleučilišta Aspira
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Kluba
 • organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje značajnih obljetnica,
 • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Alumnia 
 • organiziranje i realizacija različitih programa i projekata s područja sportskog menadžmenta i drugih područja,
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Veleučilišta Aspira
 • organiziranje susreta apsolvenata Veleučilišta Aspira s eminentnim stručnjacima

Želja nam je sasvim sigurno uspostaviti jednu trajnu vezu s našim studentima, obavještavati ih o razvojnim planovima i programima te ih potaknuti da i onu pomognu u nastojanjima da studiranje i boravak na Veleučilištu Aspira bude što bolje i kvalitetnije.