Odabir fakulteta je jedna od najvažnijih odluka u životima ljudi i zbog toga je izuzetna odgovornost na školi da studentima osigura sva potrebna znanja, izgradi vještine i pripremi ih na najbolji način za sudjelovanje na poslovnom tržištu 21. stoljeća.

Misija Visoke škole Aspira je kreirati transformativno edukacijsko iskustvo kroz primjenu najbolje svjetske prakse i suradnju s vodećim stručnjacima.

Vizija Visoke škole Aspira je biti globalno priznato visoko učilište koje djeluje transformativno na studente i društvo u cjelini, kroz sustavno inoviranje obrazovnih programa i primijenjena istraživanja za rješavanje problema realnog sektora te poticanje inovacija i kreativnosti u poduzetništvu. Također, cilj je omogućiti studentima stjecanje kompetencija i ishoda učenja koja iza sebe imaju praktičnu podlogu. U svojim strateškim dokumentima Aspira je definirala kao cilj pozicioniranje međunarodno priznate visokoškolske institucije koja će svojom kvalitetom i izvrsnošću privlačiti studente iz cijelog svijeta.

IZJAVA O POLITICI KVALITETE

DOPUSNICA PRAVO JAVNOSTI

null

Projekti

Partneri Aspira

Partneri

natjecaj

Natječaji

Pravilnik Aspire

Pravilinici

Strategija Aspire je:

• povezivanje s inozemnim institucijama
• usklađivanje s europskim obrazovnim standardima
• sustavno i organizirano poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu povećanja kompetitivnosti Visoke škole
• pokretanje studija na engleskom jeziku
• sudjelovanje u međunarodnim projektima,
• razvijanje multikulturalnog okruženja
• povećavanje mogućnosti zapošljavanja studenata
• primjena visokih tehnoloških dostignuća u obrazovanju
• obrazovanje dostupno svima (razvijanje različitih mogućnosti obrazovanja –  studij na daljinu,online studij, cjeloživotno obrazovanje…)

Aspirini prioriteti su poboljšanje kvalitete postojećih studija, razvijanje novih programa u suradnji s inozemnim partnerima, razvijanje karijera svakog pojedinca, unapređenje znanja stranih jezika, razvijanje Odjela za međunarodnu suradnju, razvijanje ljetne škole te razvijanje tolerancije.

POVIJEST VISOKE ŠKOLE ASPIRA

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira osnovana je 2008. godine u Splitu od strane Suvremenog učilišta u Splitu. S obzirom da je Suvremeno učilište osnivač i Pomorskog učilišta Atlantis te tri institucije zajedno čine jednu od najvećih privatnih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj. Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira kao privatna visoka škola i neprofitna ustanova, ustrojava i izvodi stručne studije Sportskog menadžmenta, Računarstva – Programskog inženjerstva, Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i Hotelijersko turistički menadžment te razvija stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom. Uz studijske programe Aspira već godina izvodi verificirane programe od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te brojne treninge iz područja menadžmenta, poduzetništva, komunikologije, gastronomije i turizma. Visokoškolska ustanova fokusirana je na identifikaciju aktualnih i očekivanih budućih deficitarnih zanimanja, pa su tomu prilagođena i studijska usmjerenja i programi. Tako je primjerice nastao studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu – smjer Gastronomija koji je bitno osvježio i proširio polje visokoga obrazovanja u Hrvatskoj. Uz to, bitna je karakteristika Škole je dinamično prilagođavanje programa i sadržaja aktualnim potrebama tržišta.

Visoka škola je registrirana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i prepoznata kao visokokvalitetna institucija te certificirana ISO certifikatom za kvalitetu nastave. Aspira ostvaruje suradnju s brojnim organizacijama, a iznimno je važno mišljenje organizacija povezanih s potrebama tržišta za zapošljavanje. Za svaki studijski program traži se mišljene istih organizacija, koja se prilažu uz izvještaj. Mišljenja uglednih i relevantnih  institucija ukazuju kako su studijski programi Visoke škole Aspira opravdani i u skladu s potrebama tržišta rada.

Dan Karijera

Virtualna šetnja

Split

Zagreb