null

Naši projekti

Partneri Aspira

Misija i vizija

natjecaj

Odluke i natječaji

Pravilnik Aspire

Pravilnici i dokumenti

 jedinica za kvalitetu

Kvaliteta

Časopis studenata Aspire AS

Studentski časopis ``AS``

Strateški ciljevi Veleučilišta Aspire:

• Kontinuirano poboljšanje i revidiranje postojećih studijskih programa na temelju pokazatelja kvalitete sukladno kretanjima na tržištu radne snage i uvođenje novih studijskih programa sukladno potrebama tržišta.

• Rad na povećanju postignuća studenata na studijskim programima u pogledu uspješnosti studiranja mjerene kroz ishode učenja
• Sudjelovanje predstavnika gospodarstva i tržišta rada u razvoju Veleučilišta
• Unapređenje znanstveno stručne izdavačke djelatnosti zaposlenika, suradnika i studenata
• Sudjelovanje u međunarodnim projektima i razvijanje multikulturalnog okruženja
• Kontinuirano praćenje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom kao preduvjeta postupku vanjskog vrednovanja Veleučilišta

•Razvoj materijalnih, ljudskih i financijskih resursa u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja temeljne djelatnosti.
• Razvijanje postojećih programa cjeloživotnog učenja te predlaganje novih sukladno potrebama tržišta

Dan Karijera

Aspirini prioriteti su poboljšanje kvalitete postojećih studija, razvijanje novih programa u suradnji s inozemnim partnerima, razvijanje karijera svakog pojedinca, unapređenje znanja stranih jezika, razvijanje Odjela za međunarodnu suradnju, razvijanje ljetne škole te razvijanje tolerancije.

POVIJEST VELEUČILIŠTA ASPIRA

Veleučilište Aspira osnovano je 2008. godine u Splitu od strane Suvremenog učilišta u Splitu. S obzirom da je Suvremeno učilište osnivač i Pomorskog učilišta Atlantis te tri institucije zajedno čine jednu od najvećih privatnih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj koja danas posluje u dva najveća hrvatska grada – Splitu i Zagrebu. Veleučilište Aspira kao privatna visokoškolska ustanova te neprofitna ustanova, ustrojava i izvodi stručne studije Sportskog menadžmenta, Računarstva – Programskog inženjerstva, Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i Hotelijersko turistički menadžment te razvija stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom. Uz studijske programe Aspira već duži niz godina izvodi verificirane programe od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te brojne treninge iz područja menadžmenta, poduzetništva, komunikologije, gastronomije i turizma. Visokoškolska ustanova fokusirana je na identifikaciju aktualnih i očekivanih budućih deficitarnih zanimanja, pa su tomu prilagođena i studijska usmjerenja i programi. Tako je primjerice nastao studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu – usmjerenje Gastronomija koji je bitno osvježio i proširio polje visokoga obrazovanja u Hrvatskoj. Uz to, bitna je karakteristika Veleučilišta je dinamično prilagođavanje programa i sadržaja aktualnim potrebama tržišta.

Veleučilište je registrirano u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te je  prepoznata kao visokokvalitetna institucija te certificirana ISO certifikatom za kvalitetu nastave. Aspira ostvaruje suradnju s brojnim organizacijama, a iznimno je važno mišljenje organizacija povezanih s potrebama tržišta za zapošljavanje. Za svaki studijski program traži se mišljene istih organizacija, koja se prilažu uz izvještaj. Mišljenja uglednih i relevantnih  institucija ukazuju kako su studijski programi Veleučilišta Aspira opravdani i u skladu s potrebama tržišta rada.

 

Opći ciljevi Veleučilišta Aspira, odražavaju skup primarnih zadataka smještenih u okvire znanstvenog područja i obrazovnog u konteksta:

– razvijanja sposobnosti usvajanja znanja
– zadovoljavanja međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih potreba
– pripremanja studenata za buduće zaposlenje ili nastavak studija
– osiguranja kvalitete i dostupnosti visokog obrazovanja
– promicanja najviših etičkih i moralnih načela
– kreiranje modela studija utemeljenih na ishodima učenja i ETCS bodovima

 

Specifični ciljevi Veleučilišta Aspira:

– Integriranje aktivnosti praktičnog djelovanja u zajednici s akademskim i osobnim razvojem kako bi se studentima i polaznicima pomoglo razviti kritički i uravnotežen pristup promišljanja o vlastitom obrazovanju i ulozi aktivnog građanina u zajednici.
– Naglaskom na praksu, nastavne i izvannastavne aktivnosti osigurati stručne kompetencije, ali i kompetencije kojima ih se priprema za aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu.
– Pozicioniranje na mjesto međunarodno priznate visokoškolske institucije koja će svojom kvalitetom i izvrsnošću privlačiti studente iz cijelog svijeta.

Virtualna šetnja

Split

Zagreb