Prijelaz studenata s drugih studija moguć je bez polaganja razredbenog ispita, odnosno državne mature s tim da od njegova posljednjeg testiranja nije prošlo više od 10 godina.

Student kojem je odobren prijelaz s drugog studija predaje zamolbu u studentsku referadu zajedno sa ovjerenim prijepisom ocjena i pripadajućim nastavnim planom položenih kolegija.

Navedena dokumentacija predaje se u studentsku referadu te Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta odlučuje o ishodu priznavanja.

Predmet se može priznati ukoliko se sadržaji spomenutih nastavnih planova preklapaju barem 70%. Ukoliko je omjer preklapanja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.