Struca praksaStručna praksa sastavni je dio studijskog programa. Obavlja se u hotelijerskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama te drugim   javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u   hotelijerstvu i turizmu u vremenskom trajanju od 640sati tijekom VI. semestra i uvjet je za pristup završnom ispitu. Stručna praksa se obavlja u Republici   Hrvatskoj i inozemstvu; u hotelima, organizacijama, turističkim uredima, agencijama s kojima Visoka škola Aspira ima potpisan sporazum o suradnji.   Tijekom prakse studenti će, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj obavljaju praksu, biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku   rada, upoznat će se sa specifičnostima administrativnih, rukovodećih i drugih poslova organizacije. Specifične situacije u kojima se nalazi organizacija,   student rješava kroz završni rad, te su na ovaj način izravno povezane stručna praksa i završni rad kao i student sa predstavnikom gospodarstva, eksperta iz   struke. Osnovni ciljevi stručne prakse su: povezivanje stečenih teorijskih znanja s profesionalnim iskustvima, stjecanje dodatnih vještina iz područja   menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i drugih djelokruga poslovanja turističkih i ostalih organizacija u kojima se praksa obavlja, iznalaženje teme za diplomski rad te stjecanje mogućih preporuka u cilju budućeg zapošljavanja diplomiranih studenata.