preddiplomski turizam

Preddiplomski studij Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu

master turizam

Diplomski (master) studij Hotelijersko-turistički menadžment