POČETAK NASTAVE: listopad 2023.

Diplomski studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta osigurava najvišu razinu specijalizacije u kompleksnom hotelijerskom – turističkom sektoru prateći najuspješnije poslovne svjetske prakse, angažirajući vrhunske domaće i inozemne stručnjake.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

Studij kreiran u suradnji s poslodavcima

Želiš nastaviti razvijati svoje potencijale u skladu s vlastitim preferencijama? Htio bi steći sposobnost strateškog upravljanja u području hotelijersko-turističkog menadžmenta?

Diplomski studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta prvi je studij orijentiran je globalnom turističkom tržištu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima, turističkim kompanijama i organizacijama, restoranima te imaju mogućnost steći znanja koja im daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Poticanje kreativnosti, suvremeni pristupi upravljanja te razmišljanje „izvan okvira“ postaju imperativ u poslovanju. Diplomskim  studijem objedinili smo teoriju i praksu na najvišoj razini.

Ono što nudimo je drugačiji studij hotelijerstva i turizma. Vjerujemo da je svaki pojedinac specifičan po svojim sposobnostima i potencijalima. Kroz individualizirani pristup učenja, fleksibilnost i praktičan rad povezujemo iskustvo učenja te razvijamo potencijale naših studenata uvažavajući njihove osobne afinitete.

Osmišljen je kao nastavak prijediplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, ali i kao nastavak školovanja za sve one koji su završili studije iz drugih područja, a žele steći stručna znanja iz područja hotelijersko-turističkog menadžmenta kroz specijalizaciju iz tri područja odnosno studijska smjera: Hotelski menadžmentMenadžment destinacijskih kompanija i organizacija (DMC i DMO) te Gastronomija.

Preduvjet za ostvarivanje uspješne karijere u hotelijerstvu i turizmu je adekvatno obrazovanje koje u vrijeme dinamičnih tržišnih promjena, zahtijeva i poseban pristup. Aspira kreira studijske programe u suradnji sa poslodavcima, vodeći računa da znanje uvijek isporuči u skladu s suvremenim trendovima te kroz praktične primjere.

Kome je namijenjen studij

Program diplomskog stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta namijenjen je profesionalcima koji već rade u turizmu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu te ostvariti uspješnu karijeru u ovoj branši.

Turizam je bez ikakve sumnje jedna od najperspektivnijih „industrija“ svijeta, a za mnoge zemlje predstavlja značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Danas je turizam društvena i ekonomska činjenica koja je neizostavni dio suvremenih civilizacijskih tokova međunarodne zajednice. Turizam je jedno od općih obilježja vremena u kojem živimo.

Posebnu ulogu u razvoju hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma te podizanju njihove kvalitete upravo imaju menadžerski kadrovi (top management) koji su posebno nedostatni, a upravo o njima ovisi razvoj i podizanje kvalitete hotelijerstva i turizma. O nedostatku navedenih kadrova svjedoče brojni poslodavci, s kojima se i kreirao studijski program Hotelijersko-turističkog menadžmenta, kako bi proizašle kompetencije odgovarale njihovim potrebama.

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja ovog studijskog programa je stjecanje kompetencija upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima “top managementa” te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Također, cilj obrazovanja je i da se na temelju stečenih znanja i vještina kvalitativno unaprijedi turistički proizvod temeljen na komparativnim prednostima određene lokalne zajednice i pri tom afirmira vlastita kultura, tradicija i stil života.

Studenti biraju jedno od moguća tri studijska smjera i to: Hotelski menadžmentMenadžment destinacijskih organizacija i kompanija – Destinacijski menadžment (DMO i DMC) te Gastronomija.

Peristil studenti

Završetkom diplomskog stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta studenti stječu teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma, menadžmenta, marketinga, prava, financija, komunikologije…  Studenti također usvajaju alate i metode pomoću kojih mogu permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku diplomskog studija. Otvara im se mogućnost da do najviše razine stručnosti steknu vještine i kompetencije usmjerene odabranoj djelatnosti. Sustavna strukturiranost programskih sadržaja glavnih grupa predmeta definira opće i posebne kompetencije.

Opće kompetencije se odnose na jačanje komunikacijskih vještina te menadžerskih pogleda na upravljanje i rješavanje problema, istraživanje tržišta, marketinška znanja, analiza sustava kvalitete te važnost analize sigurnosnih aspekta u svim turističkim organizacijama, analiza pravnih aspekata turističkih organizacija itd. Dok se posebne kompetencije temelje na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područja hotelskog menadžmenta, menadžmenta turističkih destinacija i kompanija, ili pak menadžmenta u gastronomiji, ovisno o području interesa.

Studenti će biti osposobljeni za obavljanje upravljačkih i specijalističkih poslova u: hotelskim kućama, destinacijskim menadžment kompanijama (DMC) i organizacijama (DMO), udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting, ugostiteljskim objektima…

Studenti koji završe studijski smjer Gastronomija mogu po završetku raditi kao: menadžer odjela hrane i pića, šef kuhinje restorana ili hotela, menadžer ugostiteljskog objekta, organizator gastro manifestacija, catering menadžer, banquet menadžer, kreator menua, brand menadžer u gastronomiji, marketing menadžer u ugostiteljstvu, recenzent za ugostiteljske časopise, kritičar hrane, stručnjak za sljubljivanje hrane i pića, kuhar, instruktor škole kuhanja, sommelier, menadžer kvalitete hrane, menadžer ljudskih resursa u gastronomiji, stručnjak za izradu poslovnih planova ugostiteljskih objekata … i sl.

Studijski smjerovi

Hotelski menadžment

Studijski smjer Hotelski menadžment namijenjen je onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu te kroz uspješne poslovne prakse najboljih svjetskih hotelskih kompanija steći menadžerska znanja i vještine.

Menadžment destinacijskih kompanija (DMC) i organizacija (DMO)

Za održivi razvoj suvremenog turizma ključni su posrednici koji povezuju ponudu s potražnjom. Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora.sektora.

Gastronomija

Studijski smjer Gastronomija je prvi i jedini takav na diplomskoj razini. Namijenjen je onima koji se žele specijalizirati u području gastronomije i ugostiteljstva, kao i onima koji tek planiraju ući u branšu bilo da žele otvoriti svoj vlastiti restoran ili hotel ili unaprijediti postojeći.

Trajanje studija

Studij traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Na stručnom studiju se izvode tri usmjerenja: Hotelski menadžmentMenadžment destinacijskih kompanija (DMC) i organizacija (DMO) te Gastronomija.

Završetkom diplomskog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, najmanje 120 ECTS bodova i stručni naziv:

magistar hotelijersko-turističkog menadžmenta (mag. oec.)

Ishodi učenja studija

Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom diplomskog stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta omogućiti će studentima da mogu i budu sposobni:

 • Predvidjeti suvremene tendencije svjetskih integracijskih procesa u hotelijerstvu, posredništvu i turizmu komplementarnim djelatnostima
 • Upravljati organizacijom u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu na temelju analize poslovanja
 • Organizirati sustav kvalitete unutar turističke organizacije
 • Analizirati aktualna kretanja na globalnom tržištu u svrhu kreiranja integralnog marketing plana
 • Primijeniti međunarodno korporativno pravo u funkcioniranju turističke organizacije
 • Integrirati strani jezik u svakodnevnu poslovnu komunikaciju u svim segmentima turističke djelatnosti
 • Analizirati financijske rezultate poslovanja kao ključan temelj donošenja strateških odluka
 • Kreirati specifični turistički proizvod u skladu s analizom konkurentskih prednosti
 • Oblikovati modele prodaje hotelskih kapaciteta i procedure prijemnog odjela u svrhu unaprjeđenja recepcijskog poslovanja objekta
 • Koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije u globalnom interkulturnom svijetu
 • Oblikovati ponudu turističke destinacije na osnovu resursa i potražnje gostiju u svrhu stvaranja jedinstvenog turističkog doživljaja
 • Kreirati pozitivan brend destinacije s ciljem stvaranja dugoročne lojalnosti
 • Procijeniti i pratiti kapacitete održivosti prostora i sociokulturnog okruženja destinacije
 • Kreirati suvremene poduzetničke projekte u okviru hotelijerstva te malog, srednjeg i obiteljskog poduzetništva
 • Upravljati ponudom hrane i pića te implementirati HACCP program u sve tehnološke postupke s ciljem povećanja ekonomskih rezultata objekta
 • Upravljati organizacijom svakodnevnih poslova u odjelu domaćinstva i procesima implementacije suvremenih standarda u hotelijerstvu
 • Procijeniti standarde sigurnosti određene turističke destinacije
 • Valorizirati materijalnu i nematerijalnu baštinu u svrhu formiranja turističke ponude
 • Upravljati projektnim timom pri izradi poslovnog projekta u turizmu
 • Kreirati atraktivan zdravstveno-rekreacijski program u svrhu podizanja ukupne vrijednosti destinacijske ponude

Pregled kolegija po semestrima

1. semestar

 • Globalna ekonomija i turizam
 • Marketing menadžment
 • Vještine vođenja i komunikacijski menadžment
 • Međunarodno korporativno pravo te pravne stečevine EU
 • Engleski jezik u turizmu I
 • Stručne radionice I
 • Predmet smjera:
 • Upravljanje recepcijom i odnosima s gostima (HM)
 • Održivi razvoj destinacija (DMO & HM)

2. semestar

 • Operacijski menadžment
 • Razvojna i investicijska politika u turizmu i ugostiteljstvu
 • Menadžment kvalitete usluge
 • Engleski jezik u turizmu II
 • Stručne radionice II
 • Izborni predmet
 • Predmet smjera:
 • Menadžment odjela domaćinstva (HM)
 • Istraživanje tržišta u turizmu (DMO&DMK)
 • Izborni predmeti:
 • Sigurnost u turizmu
 • Kulturni turizam
 • EU tržište, institucije i projekti
 • Business Intelligence
 • Krizni menadžment

3. semestar

 • Strateški menadžment
 • Menadžersko računovodstvo
 • Engleski jezik u turizmu III
 • Stručne radionice III
 • Izborni predmet
 • Predmeti smjera:
 • Revenue menadžment (Upravljanje prihodima) (HM)
 • Menadžment hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (HM)
 • Razvoj inovativnog turističkog proizvoda (DMO & DMK)
 • Marketing turističke destinacije (DMO & DMK)
 • Izborni predmeti:
 • Poslovni i MICE turizam (HM + DMK & DMO)
 • Zdravstveno – rekreacijski turizam (DMK & DMO)

4. semestar

 • Stručna praksa / Projekt u turizmu
 • Kvantitativne metode i metodologija izrade rada
 • Diplomski rad

Stručne radionice su oblik približavanja studenata kroz praktičan rad i predavanja mentora stručnjaka iz prakse k realnim segmentima poslovanja. Stručne radionice se biraju ovisno o željenom studijskom usmjerenju. Na taj način student već u prvom semestru odabire u kojem smjeru se želi profilirati te, sukladno odabranom usmjerenju, pohađa specijaliziranu Stručnu radionicu I. U drugom semestru studenti kroz Stručne radionice II detaljnije analiziraju odabranu problematiku specijaliziranu prema studijskom usmjerenju dok u trećem semestru, kroz Stručne radionice III, detaljno razrađuju problematiku poslovanja specifičnu za svoje studijsko usmjerenje. Kroz stručne radionice I,  II i III Hotelskog menadžmenta, studenti analiziraju sve poslovne procese unutar hotelske kuće dok kroz stručne radionice, koje se vežu uz Destinacijski menadžment, studenti kroz predavanja stručnjaka iz realnog svijeta te praktične radionice i terensku nastavu detaljnije analiziraju destinacije, načine angažiranja svih dionika u destinaciji te kreiranja jedinstvenog turističkog proizvoda. Jednako tako, kroz stručne radionice iz Gastronomije, studenti već na prvoj godini imaju opciju praktičnog rada u kulinarskom praktikumu te na taj način stječu praktične kulinarske vještine, koje su im  potrebne kao specijaliziranim menadžerima u gastronomiji.

Poslovni projekt u turizmu, sukladno studijskom programu diplomskog stručnog studija Hotelijersko-turistički menadžment, završna je sinteza svih stečenih kompetencija tijekom trajanja studijskog programa. Stručni projekt stalno zaposleni izvanredni student, izrađuje pod nadzorom nastavnika ili asistenta nakon položenih svih ispita u prethodnim semestrima studija i predstavlja osnovu za izradu Diplomskog rada. Nakon uspješno realiziranog stručnog poslovnog projekta uz potporu i nadzor mentora, studenti će spoznati i ovladati svima fazama odabrane poduzetničke poslovne aktivnosti u turizmu i ugostiteljstvu; od poduzetničke ideje, njene elaboracije kroz odgovarajući projekt, načina financiranja, kalkulacije očekivanih prihoda i troškova do konačne tehnološke izvedbe uz  projekciju plasmana na tržištu te procjenu konačnih  ekonomskih i socijalnih efekata toga poduzetničkog poduhvata koji bi opravdali ulaganja. Projekti su sintetički oblici stručnog obrazovanja studenata u kojima studenti temeljem izrade stručnih projekata kao sinteze pojedinačnih kompetencija stečenih studijem programskog sadržaja svih studijskih predmeta dokazuju ukupne kompetencije stečene studijem.

Stručna praksa je obvezna za sve redovite studente, a način izvođenja je definiran posebnim pravilnikom. Obavlja se u hotelijerskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta u vremenskom trajanju od 450 tijekom IV. semestra i uvjet je za pristup završnom ispitu. Stručna praksa se obavlja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; u hotelima, organizacijama, turističkim uredima, agencijama s kojima Visoka škola Aspira ima potpisan sporazum o suradnji. Tijekom prakse studenti će, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj obavljaju praksu, biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku rada, upoznat će se sa specifičnostima administrativnih, rukovodećih i drugih poslova organizacije. Specifične situacije u kojima se nalazi organizacija, student rješava kroz diplomski rad, te su na ovaj način izravno povezane stručna praksa i diplomski rad kao i student sa predstavnikom gospodarstva, eksperta iz struke. Osnovni ciljevi stručne prakse su: povezivanje stečenih teorijskih znanja s profesionalnim iskustvima, stjecanje dodatnih vještina iz područja menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i drugih djelokruga poslovanja turističkih i ostalih organizacija u kojima se praksa obavlja, iznalaženje teme za diplomski rad te stjecanje mogućih preporuka u cilju budućeg zapošljavanja diplomiranih studenata.

Diplomski rad student izrađuje nakon obrane Poslovnog projekta i na temelju rezultata projekta, odnosno nakon odrađene Stručne prakse. U diplomskom radu student pod nadzorom mentora (nastavnika u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju) šire obrađuje problematiku menadžmenta onog segmenta poslovne aktivnosti koju je detaljno obradio u stručnom Poslovnom projektu, odnosno u kojoj je sudjelovao na Stručnoj praksi. Kako se kod diplomskog studija Hotelijersko-turistički menadžment sukladno ovom studijskom programu radi o diplomskom radu na kraju vrlo specijaliziranog stručnog obrazovanja, diplomski rad treba ogledati ukupne opće i posebne stečene kompetencije studenta. Sama izrada diplomskog rada povezana je sa stručnom praksom jer studenti kao temu diplomskog rada uzimaju konkretni slučaj iz tvrtke u kojoj su odradili stručnu praksu. U radu Povjerenstva za obranu diplomskog rada sudjeluje i predstavnik gospodarstva, iz organizacije u kojoj je student odradio stručnu praksu i koji je studentu dao zadatak – problem organizacije kojeg je potrebno riješiti kroz diplomski rad.

Zašto studirati na Aspiri

POSTIZANJE MEĐUNARODNE KARIJERE U TURIZMU

U izvođenju studija sudjeluje veliki broj inozemnih predavača koji imaju značajnu znanstvenu i praktičnu karijeru te su spremni studentima prenijeti svoja iskustva. Osim navedenog, kroz brojna gostujuća predavanja studenti stječu bogate primjere iz svakodnevne prakse koji im mogu značajno doprinijeti u sutrašnjem poslovanju. Studentima se pruža opcija odrađivanja stručne prakse u brojnim svjetskim hotelima i organizacijama i na taj način studenti stječu vrhunska praktična iskustva iz „prve ruke“. Znanja koja stječu na Visokoj školi Aspira konkurentna su za rad u bilo kojim svjetskim hotelima i organizacijama.

PRAKSA U VODEĆIM SVJETSKIM HOTELIMA I TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Studij stavlja naglasak na stručnu praksu, koja se provlači kroz sve godine studija. Najveći dio stručne prakse (svakodnevno, 8 sati, 4 mjeseca) studenti izvode u posljednjem semestru studija, koji je u potpunosti posvećen stjecanju praktičnih znanja i vještina u hotelima, odnosno u destinacijskim menadžment organizacijama i kompanijama. Na taj način upoznaju svoj budući posao te stječu značajne kontakte koji im mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Studenti imaju priliku kao mjesto izvođenja praktičnog dijela nastave odabrati brojne prestižne međunarodne hotele i organizacije.

VRHUNSKI MEĐUNARODNI PREDAVAČI

Vrhunski međunarodni stručnjaci koji imaju konkretna stručna znanja primjenjiva u praksi iz područja hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma predaju na velikom dijelu kolegija. Studenti na taj način dobivaju najsuvremenija teoretska i praktična znanja.

PRAVI STUDIJ TURIZMA NA ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Na studiju Hotelijersko-turističkog menadžmenta predavanja prate globalne trendove u obrazovanju. Budući da u nastavi sudjeluju i renomirani inozemni predavači, predavanja se održavaju na engleskom i hrvatskom jeziku. Na taj način studenti usvajaju visokostručna turistička znanja i jačaju poznavanje stranog jezika koji je već desetljećima uvriježeno sredstvo sporazumijevanja na svjetskom tržištu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA PARTNERSKOM SVEUČILIŠTU U ŠVICARSKOJ

Aspira je ostvarila suradnju s prestižnim švicarskim fakultetom za hotelijerstvo Hotel Institute Montreux, koja samo Aspirinim studentima omogućava nastavak studija i stjecanje dvostruke diplome (švicarske i američke) prema prilagođenim uvjetima. Ova suradnja potvrda je visoku kvalitetu Aspirinih studijskih programa, jer inozemni fakultet u potpunosti priznaje kvalifikacije stečene na Aspiri.

SUDJELOVANJE NA BROJNIM STRUČNIM RADIONICAMA

Tijekom čitavog studija, studenti pohađaju obvezne stručne radionice kojima stječu praktična znanja na konkretnom radnom mjestu. Svaki uspješan menadžer hotela treba znati upravljati svim odjelima hotela i maksimalno raspolagati svim resursima. Stručne radionice tako obuhvaćaju područja poput upravljanja sobama, odjela hrane i pića, recepcije, prodaje ali i barmenstva, sommelierstva, kuharstva, posluživanja… Jednako tako, neophodnim se smatra da studenti upoznaju kulturu svake destinacije, uvjete sigurnosti u destinaciji ili hotelu, upravljanje poviješću destinacije, storytelling pa do radionica usmjerenih valjanom određivanju ciljeva, upravljanju vremenom, zaposlenicima itd.

PRAĆENJE NASTAVE ONLINE PUTEM SUVREMENIH TEHNOLOGIJA

Visoka škola Aspira omogućava svojim studentima sistem učenja na daljinu pomoću suvremene tehnologije. Svaki student pristupa sustavu za e-učenje na kojem ima sve potrebne materijale za savladavanje gradiva. Na taj način studenti imaju svu potrebnu literaturu i informacije. Sustavu se može pristupiti u bilo koje doba dana i s bilo koje lokacije.

DRESS CODE PRIMJEREN VRHUNKIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Nastavno na švicarski model studija koji se primjenjuje na Visokoj školi Aspira, kao i savjete brojnih hotelijera i turističkih organizacija, studenti se odijevaju u skladu s formalnim poslovnim dress code-om. Na taj način se odmah upoznaju sa standardima poslovanja u kojima će sutra raditi.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA REDOVITIM STUDENTIMA

Svi studenti koji studiraju na Visokoj školi Aspira imaju subvencioniranu prehranu (studentsku X-icu) kao i sva ostala prava koja ostvaruju i svi ostali redovni studenti u Hrvatskoj. U to spada i članstvo u Sveučilišnoj knjižnici, nastavni materijali, pravo na smještaj u studentskom domu, seminar za Voditelja poslovnice, individualne konzultacije s nastavnicima te brojne druge pogodnosti.

ZAVRŠETKOM STUDIJA POSTAJETE PRVI MENADŽER MEĐUNARODNOG HOTELSKOG MENADŽMENTA U HRVATSKOJ ILI PRVI VISOKOOBRAZOVANI MENADŽER DMO I DMC – A

Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu prvi je studij orijentiran međunarodnom tržištu u turizmu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima i imaju mogućnost stječi znanja koja ima daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Studijski smjer Destinacijskih menadžment organizacija (DMO) i kompanija (DMC) prvi je diplomski  studij u Hrvatskoj koji kreira kadrove spremne da budu nositelji transformacijskog procesa turizma u Hrvatskoj. Riječ je o studiju čiji studenti će biti inovatori koji će spremno provesti sve postavljene ciljeve Strategije razvoja hrvatskog turizma.

Gosti predavači

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave. Veliki naglasak u kompletnom studijskom programu stavljen je na predavače iz prakse koji studente podučavaju realnim poslovnim situacijama i njihovim rješenjima. Respektabilni inozemni profesori su involvirani i u sami nastavni plan i program, jer su neki od njih i nositelji kolegija na studijskom programu.

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti pohađati predavanja tijekom radnog tjedna. Slijedom navedenog, nastava se izvodi u turnusima petkom poslijepodne te subotom. Također, studentima je omogućeno da putem webinara prate predavanja te ostvaruju interakciju s profesorima.

Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava učenja na daljinu (distance learning programme) Merlin koji omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu.

Kako bi izvanredni studenti što lakše savladali gradivo, na početku svake akademske godine dodjeljuje im se student-tutor, odnosno redoviti student s njihove godine koji im stoji na raspolaganju za sve informacije vezano za nastavu i studij. Također, studenti se mogu za sve dodatne informacije u vezi studija te polaganja ispita obratiti u svakom trenutku i voditelju studija.