POČETAK PROGRAMA: 25.10.2023.

Od 1.4.2022. polaznicima cjeloživotnih obrazovnih programa daju vaučeri za obrazovanje koji pokrivaju školarinu za pohađanje programa. Više informacija o tome kako dobiti vaučer možete pročitati OVDJE.

Informacije o upisu:
info@aspira.hr

zagreb@aspira.hr

Osobe koje se bave ili žele baviti izradom projekata za dobivanja sredstava iz fondova Europske unije trebaju steći stručne kompetencije u tehnikama pripreme i upravljanja EU projektima, administrativnoj podršci u provedbi projektnih aktivnosti, izvještavanju i evaluaciji projekta te javnim nabavama.

Asistent za upravljanje EU fondovima

Priprema i upravljanje projektima financiranih kroz programe Europske unije jedno je od najtraženijih edukacijskih programa na području Republike Hrvatske, kako javnog tako sve više i privatnog sektora. Nedostatak kvalificirane radne snage u ovom području djelovanja, potiču sve veći broj ljudi različitih srodnih i nesrodnih profesija i uzrasta da pohađaju ovaj obrazovni program s ciljem razvoja vlastitih karijera u perspektivnim područjima poslovanja za značajnom financijskom korišću. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj.

Reference predavača

Glavni nositelj programa je g. Ranko Milić, savjetnik za EU projekte i vlasnik tvrtke Eupolis grupa d.o.o.

Izdvojena referentna lista konzultantskog tima:

Splitsko-dalmatinska županija i J.U. RERA S.D. (2008- ) – razvoj i priprema strateških projekata te tehnička asistencija u provedbi projekata prekogranične suradnje, ukupna vrijednost projekata veća od 14 milijuna eura, od čega ugovoreno i u provedbi ili zaključeno oko 4 milijuna eura;.

Grad Split (2012 – 2013) – analiza razvojnih mogućnosti i potreba, izrada prioritetne liste projekata i akcijskog plana za financiranje kroz EU fondove; edukacija djelatnika Grada o pripremi EU fondova; razrada i prijava 2 strateška regionalna projekta na natječaje MRRFEU;

Grad Rab – pomoć u provedbi projekta projektiranja aerodroma Rab (2012- ) vrijednosti 1.1 milijuna eura;

HCL Consultants (2010) – tehnička podrška Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u pripremi projekata za EU fondove, ukupna vrijednost portfelja pripremljenih projekata više od 10 milijuna eura, 80% učinkovitost u ugovaranju- realizaciji sredstava;

ECORYS Rotterdam (2008-2009) – tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u izradi Strategije regionalnog razvoja RH te pomoći strateškom planiranju razvoja na razini Jadranske NUTS2 statističke regije.

Hrvatska gorska služba spašavanja (2010-) – strateško planiranje, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata te priprema projekata za EU natječaje (trajni ugovor o pružanju konzultantskih usluga), ukupna vrijednost projekata više od 80 milijuna eura, dio projekata ugovoren i u provedbi, dio pred ugovaranjem, dio u pripremi za strukturne fondove;

Nacionalni park Krka (2010-2011) – analiza potreba i mogućnosti, izrada akcijskog plana i priprema liste projekata, priprema projekata za EU natječaje (IPA BRI, ADRIATIC CBC, FZOEU), ukupna vrijednost projekata više od 8 milijuna EUR;

Ustanova za rehabilitaciju DES (2010-) – razvoj i priprema projekta, vrijednost projekta 2,4 milijuna eura, tehnička asistencija u provedbi javnih nabava prema EU PRAG, ugovoreno i u provedbi;

Grad Šibenik (2010) – razvoj i priprema projekta kulturnog turizma ukupne vrijednosti 1,6 milijuna eura, ugovoren i u provedbi;

Grad Skradin (2010) – razvoj i priprema projekta poduzetničke zone ukupne vrijednosti 1,1 milijuna eura, projekt u ugovaranju;

Općina Udbina (2010) – razvoj i priprema projekta poduzetnička zona ukupne vrijednosti 0,75 milijuna eura, ugovoren i u provedbi;

J.U. za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije (2010)- razvoj i priprema projekta ukupne vrijednosti 1,6 milijune eura, projekt u provedbi;

Udruga Zdravi grad (2003-2012) – strateško planiranje i razvoj, priprema projekata ukupne vrijednosti oko 1 milijun eura, provedeni ili u provedbi;

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije – izrada strateškog i akcijskog plana, koordinacija rada LPZ-a, te izrada zalihe projekata za potrebe LPZ SDŽ;

UNDP 2011/2012 – priprema projekta Komiža – grad Muzej za financiranje iz EU fondova;

Evaluacija nacionalnih CARDS 2003/4 projekata, angažman od strane Europske Komisije, Bruxelles;

Evaluacija projekta Memorijalni Centar Fausta Vrančića, otok Prvić (2012);

Kompetencije

Tijekom programa osposobljavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost programa. Kroz cijeli program osposobljavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog rada polaznika. Osnovni cilj programa je osposobljavanje polaznika da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije.

Završetkom programa polaznik stječe kompetencije

 •  sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 •  sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Uvjeti upisa:

 • završena četverogodišnja srednja škola

Upisna dokumentacija:

 • osobna iskaznica ili domovnica
 • rodni list
 • završna svjedodžba
 • 1 mala fotografija
 • OIB

Trajanje programa: 1 semestar

MOGUĆNOST OBROČNOG PLAĆANJA

*mogućnost obročnog plaćanja do 12 rata bez kamata i naknade Visa, Diners i American karticama.