Početak programa: 22.11.2023.

 

Informacije o upisu:
info@aspira.hr

Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave prodajom i žele usavršiti vještine i znanja koje posjeduju. Zbog otvaranja novih tržišta u Hrvatskoj i širenja starih u različitim smjerovima, i na europsko tržište sve veća je potražnja za voditeljima prodaje što utječe direktno i na tržište rada. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje prodaje obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se prekvalificiraju i postanu voditelji prodaje u području tehnike upravljanja i vođenja prodajnog postupka, poslovnog komuniciranja i marketinga, u svrhu rada u prodajnom poduzeću ili osnivanja i rada u vlastitom poduzeću.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Razlikovati stilove i načine prodaje
2. Prepoznati karakteristike i specifičnosti proizvoda u svrhu donošenja odluka nužnih za što bolji marketinški plasman proizvoda
3. Razlikovati strategije i taktike poslovnog pregovaranja
4. Identificirati obilježja potrošača i modele ponašanja
5. Komunicirati na primjeren način
6. Primijeniti pravila zaštite na radu

Sadržaj programa:

 • PRODAJNI PROCESI – načela osobne prodaje, organiziranje prodajnog odjela,obuka prodajnog osoblja, vođenje prodajnih timovakontroliranje…
 • MARKETINŠKE ODLUKE O PROIZVODU/USLUZI- odluka o svojstvima proizvoda, razvoj novog proizvoda-temeljne faze razvoja, životni ciklus proizvoda (žcp) na tržištu …
 • ISTRAŽIVANJE I SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA – metode i primjena istraživanja tržišta,  proces i varijable segmentacije tržišta…
 • DISTRIBUTIVNI KANALI I METODE PRODAJE – faza prije kontakta sa kupcem,  pristup i inicijalni kontakt, telefonska i internetska prodaja, prezentacija robe/usluge, odgovor na primjedbe kupca, zaključivanje prodaje
 • PONAŠANJE POTROŠAČA – faze procesa ponašanja potrošača, obilježja potrošača, modeli ponašanja organizacijskog potrošača
 • PREZENTACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – umijeće komuniciranja i vođenja dijaloga, pravilna upotreba glasa i dikcije (vježbe), konstrukcija (struktura) prezentacije, osjećaj za vrijeme, vještina aktivnog slušanja, neverbalna komunikacija, smetnje i šumovi u komunikaciji, konflikti u komunikaciji i njihovo rješavanje
 • POSLOVNO PREGOVARANJE- strategije poslovnog pregovaranja, analiza pregovaračke taktike

Završna provjera se sastoji od izrade poslovno-prodajnog plana koji obuhvaća:
• marketinške odluke o proizvodu/usluzi
• metode prodaje
• prezentaciju proizvoda/usluge

Po uspješno položenoj završnoj provjeri, polazniku/ici se izdaje uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja/ice prodaje.

PREDAVAČI

Nenad Pejovski

 • Višegodišnje radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u prodaji i marketingu te edukaciji
 • Samostalno organizirao i vodio više od 700 radionica/seminara
 • Radi u internacionalnoj kompaniji na poziciji Commercial Manager for SEE region (South East Europe) te se kao direktor vlastite firme bavi i poslovnim savjetovanjem

Željko Šundov

 • posjeduje iskustva rada kao glavni menadžer ili član Uprave domaćih i stranih kompanija (Pliva, Mercuri International, Business.hr, Nexe Grupa, Aluflexpack Grupa, Amrop i sl. )
 • 15 godina se bavi poslovnim savjetovanjem na raznim razvojnim projektima kao voditelj ili vanjski suradnik, od toga 9 godina kao konzultant i trener u Mercuri Internationala
 • Vodio je više od 2000 dana treninga, radionica ili seminara.

Saša Karlovčan

 • Specijalist za strateško upravljanje, prodaju i management u kompanijama.
 • Trenutno radi kao direktor konzultantske tvrtke Proago
 • Ima iskustvo prodaje duže od 20 godina, a svoje znanje dijeli s drugima kroz individualni, ali i timski coaching. Tvrtke s kojima uspješno surađuje su: Belupo, Carlsberg, Croatia osiguranje, Diners Club International, INA Industrija nafte d.d., Metro, Mini Morris, TZ Rijeka, Volvo car Austria GmbH d.o.o.i mnoge druge,…

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni pri upisu su: preslika osobne iskaznice ili domovnice, rodni list, svjedodžba zadnjeg stupnja obrazovanja, mala fotografija i OIB.

Mogućnost obročnog plaćanja.

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu.

Trajanje programa: 1 semestar