Početak ONLINE programa: 26.11.2021.

Početak PROLJETNOG CIKLUSA: 30.03.2022.

 

Informacije o upisu:
info@aspira.hr

Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave prodajom i žele usavršiti vještine i znanja koje posjeduju. Zbog otvaranja novih tržišta u Hrvatskoj i širenja starih u različitim smjerovima, i na europsko tržište sve veća je potražnja za voditeljima prodaje što utječe direktno i na tržište rada. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje prodaje obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se prekvalificiraju i postanu voditelji prodaje u području tehnike upravljanja i vođenja prodajnog postupka, poslovnog komuniciranja i marketinga, u svrhu rada u prodajnom poduzeću ili osnivanja i rada u vlastitom poduzeću.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Razlikovati stilove i načine prodaje
2. Prepoznati karakteristike i specifičnosti proizvoda u svrhu donošenja odluka nužnih za što bolji marketinški plasman proizvoda
3. Razlikovati strategije i taktike poslovnog pregovaranja
4. Identificirati obilježja potrošača i modele ponašanja
5. Komunicirati na primjeren način
6. Primijeniti pravila zaštite na radu

Sadržaj programa:

  • PRODAJNI PROCESI – načela osobne prodaje, organiziranje prodajnog odjela,obuka prodajnog osoblja, vođenje prodajnih timovakontroliranje…
  • MARKETINŠKE ODLUKE O PROIZVODU/USLUZI- odluka o svojstvima proizvoda, razvoj novog proizvoda-temeljne faze razvoja, životni ciklus proizvoda (žcp) na tržištu …
  • ISTRAŽIVANJE I SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA – metode i primjena istraživanja tržišta,  proces i varijable segmentacije tržišta…
  • DISTRIBUTIVNI KANALI I METODE PRODAJE – faza prije kontakta sa kupcem,  pristup i inicijalni kontakt, telefonska i internetska prodaja, prezentacija robe/usluge, odgovor na primjedbe kupca, zaključivanje prodaje
  • PONAŠANJE POTROŠAČA – faze procesa ponašanja potrošača, obilježja potrošača, modeli ponašanja organizacijskog potrošača
  • PREZENTACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – umijeće komuniciranja i vođenja dijaloga, pravilna upotreba glasa i dikcije (vježbe), konstrukcija (struktura) prezentacije, osjećaj za vrijeme, vještina aktivnog slušanja, neverbalna komunikacija, smetnje i šumovi u komunikaciji, konflikti u komunikaciji i njihovo rješavanje
  • POSLOVNO PREGOVARANJE- strategije poslovnog pregovaranja, analiza pregovaračke taktike

Završna provjera se sastoji od izrade poslovno-prodajnog plana koji obuhvaća:
• marketinške odluke o proizvodu/usluzi
• metode prodaje
• prezentaciju proizvoda/usluge

Po uspješno položenoj završnoj provjeri, polazniku/ici se izdaje uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja/ice prodaje.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni pri upisu su: preslika osobne iskaznice ili domovnice, rodni list, svjedodžba zadnjeg stupnja obrazovanja, mala fotografija i OIB.

Mogućnost obročnog plaćanja.

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu.

Trajanje programa: 1 semestar