Nakon uspješnog prvog edukacijskog ciklusa, odjel za cjeloživotno ucenje Visoke škole Aspira ponovno organizira trening programe za zanimanja u nautickom turizmu.

Visoka škola Aspira iz Splita održava međunarodni trening program za menadžera marine.
Cilj programa je omogućiti menadžerima marina stjecanje novih znanja i vještina za suvremeno upravljanje marinama, kao i mogućnost formaliziranja prethodno stečenih znanja i iskustava u svrhu poboljšanja kvalitete poslovanja svojih marina.

Program obuhvaća sljedeće cjeline:

 • Upravljanje i funkcija menadžmenta marine
 • Strategija suvremenog marketinga luka nautičkog turizma
 • Financijski pokazatelji poslovanja marina
 • Upravljanje rizicima poslovanja, Risk menadžment
 • Tehnički uvjeti navigacije i rada u marinama
 • Pravni aspekti nautičkog turizma
 • Ekologija nautičkog turizma (Balmas projekt)
 • Konkurentnost Hrvatske u nautičkom turizmu
 • Trendovi u charteringu

Svaka nastavna cjelina uz teorijski uključuje i praktični dio, vježbe i radionice.

Predavači su eminentni svjetski stručnjaci:

 • Mick Bettesworth,BSc MRICS CMM, marina konzultant i predsjednik Global Marine Institute, vodeći predavač
 • dipl.iur. Tihomir Duplić, odvjetnik u odvjetničkom uredu Kačić&Brbora, stručnjak iz područja pomorskog prava
 • dr.sc. Živana Ninčević Gladan, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • prof. dr.sc. Tihomir Luković, Sveučilišni profesor i marina konzultant
 • mr.sc. Tone Britovšek, CEO IRM Bright solutions, autor softverskog programa za poslovanje marine
 • dipl. ing.Franjo Potak, DNV Lead auditor, ekspert za Risk Management

Po uspješno položenoj završnoj provjeri, polazniku se izdaje licenca o usavršavanju za poslove Menadžera  marine.

Uvjeti upisa:

 1. Visoka ili viša stručna sprema
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika

Početak programa: 02.03.2020.

Trajanje programa: 1 tjedan

Visoka škola Aspira iz Splita organizira i provodi program usavršavanja za Recepcionara marine.

Recepcija čini okosnicu poslovanja marine. Za samu luku nautičkog turizma, bitno je osigurati kvalitetan kadar koji će moći odgovoriti suvremenim zahtjevima ove djelatnosti.

Cilj trening programa je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina za suvremeni rad na recepciji marine.

Osnovni zadatak recepcionara marine je profesionalan prihvat i otprema gostiju/nautičara uz pružanje ostalih usluga marine.

Recepcionar mora posjedovati organizacijske, komunikacijske i stručne vještine za svakodnevno poslovanje marine.

Program će polaznike osposobiti za:

 • Razvijanje suvremenih marketinških aktivnosti (Content marketing, Internet marketing, Strateški marketing, prodajne vještine i tehnike)
 • Prodajne vještine i tehnike
 • Rješavanje konflikata i upravljanje stresom (Asertivnost i Neurolingvističko programiranje)
 • Tehnike i problemi rješavanja problema gostiju marine
 • Usavršavanje poslovnih verbalnih i neverbalnih komunikacijskih vještina
 • Usavršavanje engleskog jezika s naglaskom na nautičku terminologiju
 • Suvremeno recepcijsko poslovanje marine
 • Financijsko poslovanje recepcije marine

„Predavači su eminentni stručnjaci iz navedenih područja:“

 • Alma Bauer, dipl.oec, Savjetnica u području aplikacija za potporu poslovanja marina i charter djelatnosti
 • Nenad Pejovski, dipl. oec., Retail Manager, marketinški stručnjak
 • prof. Majda Todorović, Profesorica engleskog i talijanskog jezika

Svaka nastavna cjelina uz teorijski uključuje i praktični dio, vježbe i radionice.

Praktični dio nastave organizira se na recepciji marine.

Po uspješno položenoj završnoj provjeri, polazniku se izdaje certifikat Recepcionara marine.

Uvjeti upisa:

 1. Najmanje srednja stručna sprema
 2. Poznavanje engleskog jezika

Početak programa: 24.02.2020.

Trajanje programa: 1 tjedan

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Trening program za operativnog voditelja marine – kapetana marine
Posao operativnog voditelja marine je jako složen i kompleksan jer zahtjeva iznimne upravljačke sposobnosti i znanja iz svakodnevnog nautičko – logističkog rada marine. Operativni voditelj marine (kapetan marine) osim tehničkog rukovođenja u marini, koordinira rad marine sa menadžerom marine.

Cilj ovog programa je stjecanje novih znanja i vještina u suvremenom operativnom upravljanju marine, te mogućnost formaliziranja prethodno stečenih znanja i vještina.
Program je namijenjen operativnim voditeljima, kapetanima marine i svima koji to žele postati.

Program se realizira u suradnji sa pomorskim učilištem Atlantis te omogućuje izobrazbu budućih kapetana marine sukladno STCW 95 konvenciji.

Voditelj marketinga marine čini važan segment u sistematizaciji radnih mjesta svake marine. U današnjim vremenima gdje se uvjeti poslovanja i preferencije klijenata ubrzano mijenjaju voditelj marketinga mora imati vještine i znanja koja će mu omogućiti predviđanje budućih trendova na tržištu, te pravi način kako se tim trendovima prilagoditi.

Primarna zadaća voditelja marketinga je istraživanje tržišta, razvijanje strategije marketinga marine, te definiranje instrumenata koji će tu strategiju implementirati.

Cilj ovog programa je obučiti postojeće djelatnike marina, ali i sve ostale osobe koje to žele postati kako ovladati vještinama potrebnim za kreiranje strategije marketinga nautičkog turizma.

Trajanje programa: 1 tjedan

Voditelj financija u marini čini okosnicu financijskog uspjeha svake marine. Kroz ovaj trening program polaznici će unaprijediti svoja znanja o samom vođenju poslovnih knjiga, financijskim pokazateljima i izvješćima koja su nužna u donošenju menadžerskih odluka te ostalim znanjima koja su specifična za financije u nautičkom turizmu.

Cilj programa za voditelja financija u marini je razviti stručan kadar koji će uz financijsko poslovanje marine poznavati pravne aspekte nautičkog turizma i popratne informatičke tehnologije u nautičkom turizmu.

Početak programa: 09.03.2020.
Trajanje programa: 1 tjedan

Mornar u marini čini posljednju odnosno polazišnu komponentu svakodnevnog poslovanja marine. Mornar je u svakodnevnom bliskom kontaktu sa gostima/nautičarima te predstavlja „lice“ marine. S druge strane, mornar je posljednja u nizu karika koja čini kompaktnu cjelinu funkcionalnog sustava marine.

U današnjim vremenima gdje se uvjeti poslovanja i preferencije nautičara ubrzano mijenjaju mornar u marini mora imati vještine i znanja koja će mu omogućiti prilagodbu realnom stanju. Mornar podnosi izvješće kapetanu marine o stvarnom stanju kako bi  kapetan dalje mogao sa menadžerom marine donositi strateške odluke.

Cilj ovog programa je obučiti postojeće mornare u marini, dock handlere, tehničko osoblje, ali i sve ostale osobe koje to žele postati kako ovladati vještinama te postati suvremeni mornar u marini.

Program se realizira u suradnji sa pomorskim učilištem Atlantis te omogućuje izobrazbu budućih mornara u marini sukladno STCW 95 konvenciji.

Početak programa: 28.02.2020.

Trajanje programa: 2 dana

Cilj trening programa za voditelja charter baze je osposobiti polaznika za efikasno upravljanje i kontroliranje svih poslova u charter bazi. Od same izrade plana rada za djelatnike charter baze, preko praćenja raspoloživosti kapaciteta charter flote, brige o plovilima u charter bazi, pa sve do poslovne korespondencije sa partnerima. Voditelj charter baze ima razvijene suvremene menadžerske vještine.

Trening program za voditelja charter baze objedinjuje sva znanja potrebna za upravljanje charter bazom.

Sadržaj trening programa za voditelja charter baze:

 • Projektiranje organizacije za efikasan rad u nautičkom turizmu
 • Formiranje ponude charter tvrtke
 • Prihvat i održavanje plovnih objekata – primopredaja broda (check in/out)
 • Organizacija i nadzor pripreme plovila za charter
 • Komunikacija i koordinacija rezervacijskog i financijskog odjela
 • Upravljanje odnosima s gostima (CRM Customer Relationship Management)
 • Komunikacija sa gostima u charter bazi
 • Kontrola i nadzor provođenja svih propisanih zakonskih procedura u charter bazi
 • Obrada šteta na plovilima (procjena, prijava, popravak)
 • Rješavanje konflikata, upravljanje stresom

Praktični dio nastave održava se u charter tvrtci uz mentorstvo voditelja charter baze.

Po završetku programa za voditelja charter baze polaznik stjeće sve kompetencije za vođenje charter baze.

Nakon položene provjere znanja polaznik dobiva certifikat Voditelja charter baze.

 

Početak programa: Upisi u tijeku

Booking Agent je veoma specifično zanimanje koje obuhvaća znanja iz područja menadžmenta, marketinga, stranih jezika, informatike i ostalih znanosti. Posao booking agenta se odvija u dinamičnoj okolini s mnoštvom informacija nužnih za uspješnu realizaciju poslovanja. Organizacija poslovanja booking agenta je ključna kako bi se efikasno iskoristilo radno vrijeme.

Booking agent čini okosnicu poslovanja charter agencije. Za samu charter agenciju, bitno je osigurati kvalitetan kadar koji će moći odgovoriti suvremenim zahtjevima ove djelatnosti.

Cilj programa je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina za suvremeni i dinamični rad charter agencije.
Osnovni zadatak booking agenta je profesionalan prihvat i otprema gostiju/nautičara na plovilo u vlasništvu agencije uz pružanje ostalih popratnih usluga.

Početak programa: Upisi u tijeku

Osobe osposobljene za voditelja brodice kategorije C mogu upravljati i brodicom kojom je ovlaštena upravljati osoba osposobljena kao voditelj brodice kategorije A i B.

Program se provodi u suradnji sa pomorskim učilištem Atlantis

Svjedodžba zapovjednika jahte kat. A do 100 BT, namijenjena je osobama koje žele raditi kao profesionalni zapovjednici jahti (skiperi) ili pak naprosto žele zapovijedati većim jahtama bilo da ih posjeduju ili uzimaju u najam.

Program se provodi u suradnji sa pomorskim učilištem Atlantis.

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu.