Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira je bila partner na projektu Erasmus + Programme pod nazivom PROCSEE-Izvrsnost stručnog visokog obrazovanja u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi u suradnji sa Agencijom za znanost i visoko obrazovanje i Vijećem veleučilišta i visokih škola RH . Cilj projekta je jačanje stručnog visokog obrazovanja u zemljama partnera. Projekt je započeo u listopadu 2015. godine i završio konferencijom 26. studenoga 2018. Financiran je u sklopu ERASMUS+ K2 programa.

Ukupna vrijednost projekta je oko 598.250,00 EUR, a na projektu su ispred Visoke škola za menadžment i dizajn Aspira sudjelovali kao stručnjaci tadašnji dekan dr.sc. Marko Jelić, prof. v.š. i dr.sc. Žarko Nožica, prof. v.š.

U zemljama s razvijenim PHE sustavima, stručno obrazovanje karakterizira dvostruki (dualni) sustav koji ima veliki udio učenja na radnom mjestu, naukovanja i druge modele koji olakšavaju prijelaz iz faze učenja u fazu rada. Komunikacija nadalje ukazuje na to da izvrsnost u PHE dolazi iz sustavno obnovljenih kurikuluma, koji se stalno moderniziraju uz ključno aktivno uključivanja tvrtki, posebice malih i srednjih.

Uključivanjem vodećih aktera diljem Europe, obrazovnih institucija i tvrtki iz zemalja jugoistočne Europe i europskih i regionalnih aktera, projekt će dati specifične inpute politike o rješavanju tih prioriteta u svakoj zemlji sudionici, kao i u cijeloj regiji.