Naziv projekta korisnika/partnera u projektu:

Nabava softvera i drugih informacijsko komunikacijskih tehnologija u svrhu optimizacije poslovnih procesa

Opis i cilj projekta:
Projekt uključuje nabavu integriranog programskog rješenja za vođenje poslovanja poduzeća (ERP), nabavu sustava kontrole za ulazak u učionice sa evidencijom prisutnosti studenata i evidencijom radnog vremena, nabavu softverskog alata za simuliranje, evaluaciju i analizu u nastavi, nabavu specijalističkog alata za videokonferenciju, nabavu pripadajuće računalne, komunikacijske i ostale mrežne opreme i uređaja te edukacijom zaposlenika čime će tvrtka unaprijediti poslovne procese, stvoriti učinkovitu organizaciju tijeka rada i povećati konkurentnost društva.
Ciljane skupine projekta su zaposlenici, korisnici usluga (studenti), partneri i dobavljači i šira javnost a realizacijom svih projektnih aktivnosti omogućiti će se povezivanje i unapređivanje 12 poslovnih procesa.

Ukupna vrijednost projekta: 717.115,00 kn; Iznos koji sufinancira EU: 315.594,50 kn
Razdoblje provedbe projekta: 27.08.2019. – 27.02.2021.

Kontakt osoba: Dina Mišerda: dina@aspira.hr