Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira je bila partner na projektu Erasmus + Programme pod nazivom BuildPHE koji se provodio od 2015.-2018. Ukupna vrijednost projekta je 220.294,00€. Ciljevi ovog projekta su bili:

 • poticati institucije visokog učilišta da analiziraju svoje unutarnje politike za suradnju između obrazovanja, istraživanja i poslovanja,
 • provesti poboljšanja i reforme politika i praksi u pogledu suradnje sa svijetom rada,
 • podupirati razmjenu najboljih praksi u pogledu intervencija za jačanje trokuta znanja,
 • osmisliti skup potpornih alata, posebno okvirnih politika i / ili vodiča za provedbu, kako bi se ojačala aktivna suradnja između visokoškolskih ustanova i partnera izvan akademske zajednice.

 

Projekt je uključivao donosioce politika i donosioce odluka iz 15 institucija profesionalnog visokog obrazovanja, koje su surađivale sa svojim strukturama koje su uspostavile njihove nacionalne udruge za PHE, koji su članovi konzorcija. Svojim sudjelovanjem u projektu, svaka od tih institucija analizirala je svoju sveukupnu povezanost sa svijetom rada, formulirala poboljšanja uz pomoć najbolje prakse na terenu i uvela te prakse u institucionalnu strategiju.

 

Glavni rezultati projekta su bili:

 • Izvješća o samovrjednovanju koja je izradilo 15 institucija, opisujući opseg i kvalitetu njihovih veza sa svijetom rada;
 • Planovi provedbe koji opisuju predložena poboljšanja politika i strategija kako bi se bolje surađivalo sa svijetom rada koji je stvoren i podržan;
 • Peer-learning susreti kojem su sudjelovali predstavnici institucija diljem Europe;
 • 70 slučajeva najbolje prakse prikupljeno je i objavljeno, s najmanje 5 slučajeva objavljenih po svakom HAPHE kriteriju;
 • Skup potpornih alata za suradnju u PHE-poslovanju, posebno okvirne politike, objavljen kao vodič za implementaciju najbolje prakse za institucije visokog obrazovanja.

 

Na lokalnoj i regionalnoj razini, projekt je:

 • potakao bolju suradnju između PHE-a i poduzeća;
 • povećao izbor putova učenja dostupnih učenicima, posebno jačanje ‘dvojnih’ opcija (engl. Dual) koje uključuju mješavinu studija i radnog iskustva kao što su naukovanja;
 • doprinio rješavanju nedostataka vještina u ključnim područjima zapošljavanja;
 • poboljšao kvalitetu stručnih’ iskustava koje pružaju ustanove stručnog visokog obrazovanja.

 

Na nacionalnoj razini, projekt je dao preporuke kreatorima politika o mjerama za poboljšanje suradnje između akademske zajednice i poduzeća. Usvajanje takvih preporuka prvenstveno bi trebalo olakšati pružanje naukovanja od strane poduzeća. Dokazi sugeriraju da bi to zauzvrat dovelo do nižih razina nezaposlenosti mladih. Na razini EU-a, projekt je olakšao razmjenu prakse i povećao suradnju između institucija i udruga stručnog visokog obrazovanja.