Sve informacije o natječajima mogu se dobiti na telefonski broj (021) 382-802 kao i putem www.aspira.hr.