Erasmus osoblje – natječaj – ljetni semestar 2020.-2021.

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+ budući da joj je dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (264404-IC-1-2013-1-HR-ERASMUS-EUCX-1) i Erasmus ID Code HR SPLIT02 temeljem koje se nastavnom i nenastavnom osoblju Visoke škole omogućava sudjelovanje u Erasmus+ programu mobilnosti radi održavanja nastave (za nastavno osoblje) i stručnog usavršavanja (za nastavno i nenastavno osoblje).

Tko se može prijaviti

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Visoke škole Aspira, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

Svrha mobilnosti

1. Održavanje nastave (nastavno osoblje)

2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
– pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u svrhu povećanja kvalitete obavljanja postojećeg radnog mjesta
– rad prema modelu „job-shadowing“
– jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika
Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja moguće je ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum.

3. Održavanje nastave (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)

Prijavu za ovu aktivnost podnosi sastavnica koja želi ugostiti predavača.

Prijava na natječaj

Sve prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira – Domovinskog rata 65 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja).

Prijavna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac (Application Form);
2. Obrazac za nastavni plan /Obrazac za plan rada
3. Životopis (Europass format)
4. Kopiju domovnice ili dokaz o državljanstvu
5. Obrazac za dodatno financiranje osoba s invaliditetom

Prijavni obrazac_odlazno osoblje

Erasmus Mobility Agreement (Teaching and Training)

Erasmus Mobility Agreement (Teaching)

Erasmus Mobility Agreement (Training)

Popis partnera_Erasmus+ partnerske zemlje

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje

Ukoliko u navedenom natječajnom periodu ne bude prijava, na snagu stupa otvoreni natječaj za Erasmus mobilnost, što znači da se ne/nastavno osoblje na Erasmus mobilnost može prijavljivati tijekom cijele godine. Visoka škola Aspira će tada Erasmus mobilnosti za akademsku godinu 2020./2021. dodjeljivati kronološkim redom, dakle po redu prijave na mobilnost dok god ima dovoljno financijskih sredstava.

Odabir kandidata

Nakon završenog Natječaja objavit će se prvi rezultati s rang listom odabranog nastavnog i nenastavnog osoblja za razmjenu.
Odabir kandidata vrši Povjerenstvo koje imenuje Dekan Visoke škole Aspira.

Objava rezultata natječaja

Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama Visoke škole Aspira (www.aspira.hr), na sustavu MERLIN i na Oglasnoj ploči.
Prihvaćeno osoblje bit će obaviješteno o rezultatima natječaja elektronskom poštom.