O studiju

Online studij je idealan studij za sve one studente koje sportske, poslovne ili obiteljske obaveze priječe u studiranju na klasičan način.

Visoka škola Aspira online učenje izvodi na studijskim programima: Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu i Sportskom menadžmentu kao i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Sportskog menadžmenta.

Studenti iz drugih zemalja ili udaljenih mjesta prebivališta, studenti koji puno putuju, kao i svi oni studenti koji žele učiti u bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta, odabrati će online studiranje kao moderan i fleksibilan način za razvoj svojih vještina i kompetencija.

Online  studiji odvijaju se u virtualnom nastavnom okruženju webinara te e-sustava učenja Merlin uz stalnu potporu nastavnika i mentora, te osigurane online materijala za učenje.

Ishodi učenja za studijski program i za svaki kolegij zasebno, potpuno su jednaki kao i kod klasičnog studijskog programa.
Kod online studiranja posebno se naglašava i traži kontinuirani rad, timski rad, kritičko i stvaralačko razmišljanje, te nalaženje vlastitih putova do ciljanih rezultata.

Diploma stečena online studijem ravnopravna je onoj stečenoj klasičnim studijem.

Prednosti on line studiranja

Veća vremenska i prostorna fleksibilnost – Online studiranje otklanja najveću prepreku učenju: prostornu udaljenost i nedostatak vremena. Na ovaj način studenti lakše usklađuju poslovne, obiteljske, sportske i ostale obaveze sa učenjem. Ne troše novac na putne troškove, niti vrijeme za dolazak i odlazak s predavanja.

Veća samostalnost kod studiranja – ovim načinom studiranja se više nego kod klasičnog studiranja razvijaju komunikacijske vještine, snalažljivost, analitički pristup problemu i kreativnost u nalaženju rješenja, a također i računalne vještine.

Odmah dostupni rezultati i povratne informacije – Svi kolegiji ovog studija integriraju online testove kod kojih se odmah prikazuju postignuti rezultati.

Bolje prihvaćanje i zadržavanje informacija – Dokazano je da multimedijalne online instrukcije pružaju bogatije, brže i učinkovitije iskustvo učenja. Osim toga, online studenti najčešće uče u udobnom okruženju svog doma u kojem mogu postići maksimalnu koncentraciju.

Bolji pristup stručnjacima – U nastavnom procesu Visoke škole Aspira sudjeluju brojni eminentni domaći i strani stručnjaci koji su studentima Aspire dostupni putem emaila, chata i foruma. Najinteresantnija predavanja mogu se pratiti putem videokonferencije (webinara). Iskustvo pokazaje da se studenti daleko lakše odlučuju postaviti pitanje predavaču prilikom videokonferencije nego u učionici.

On-line studiji su ustrojeni tako da je nastava prilagođena zaposlenim osobama ili aktivnim sportašima koji zbog svojih obveza nisu u mogućnosti redovito studirati. Studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu. Isto tako, Visoka škola ASPIRA omogućuje on – line studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje ispita telekonferencijskim putem. Ispiti će se obavljati uz softversku podršku u sklopu sustava Merlin.

Uvjeti upisa i upisna procedura

Upisna procedura

Pristupnik ispunjava online prijavu na studij i pritom dostavlja skenirane dokumente:

 1. a) domovnica,
 2. b) rodni list (strani studenti dostavljaju odgovarajuće dokumente),
 3. c) svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik) ili diplomu i prijepis ocjena prilikom upisa diplomskog studija,
 4. d) dvije male fotografije(3,5×4,5 cm).

Provođenje razredbenog postupka

Razredbeni postupak za upis na online studije uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom srednjoškolskom/visokoškolskom obrazovanju, te online razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Upis u studijski program

Ukoliko je razredbenim postupkom utvrđeno da student ima pravo na upis i student želi ostvariti to pravo, isti je obavezan:

 1. a) dostaviti studentskoj službi originale gore navedenih dokumenata radi provjere vjerodostojnosti istih, te priložiti dvije fotografije 3,5×4,5 cm;
 2. b) ispuniti upitnik za statističko praćenje i izvješćivanje;
 3. c) potpisati Ugovor o studiranju i plaćanju školarine. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze tijekom studiranja, iznos i način plaćanja školarine i sva ostala pitanja od značenja za ugovorne strane;

d) uplatiti školarinu sukladno Ugovoru o studiranju i plaćanju školarine

Školarina

Školarina uključuje:

 • online nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
 • online konzultacije
 • polaganje ispita
 • online mentorstvo završnih radova i dopunskuonline nastavu u slučaju opravdane potrebe,
 • korištenje online knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
 • korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
 • stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)