Usmjerenje Hotelski menadžment odnosi se na upravljanje hotelima i drugim velikim organizacijama u području turizma. Ključ uspjeha za postizanje izvrsnosti u turizmu je, kako navodi Strategija turizma Republike Hrvatske, edukacija srednjeg menadžmenta kao osnovne karike isporuke kvalitete. Studijsko usmjerenje Hotelski menadžment kreirano je prema potrebama tržišta rada, preporukama Hrvatske udruge poslodavaca, Turističkih zajednica te Hrvatske gospodarske komore.
Uspješnost se očituje kod onih hotelskih poduzeća koja mnogo ulažu u ljudske resurse. Jedan od razloga zbog kojih je onemogućena ekspanzija domaćeg turizma je nedovoljan broj kvalificirane radne snage.

Studijski program Hotelskog menadžmenta realizira se uz pomoć vrhunskih stručnjaka i akademski obrazovanih predavača s bogatom ekspertizom i iskustvom. Studenti uče kroz rad na primjerima poslovnih slučajeva domaće i svjetske prakse primjenjive u vlastitom poslovnom okruženju. Dolaze do samog izvora znanja i uče različite načine proaktivnog i kreativnog razmišljanja, usmjerenog na rješavanje i najzahtjevnijih poslovnih problema s kojima se mogu susresti u hotelijerstvu.

Gosti predavači

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave. Veliki naglasak u kompletnom studijskom programu stavljen je na predavače iz prakse koji studente podučavaju realnim poslovnim situacijama i njihovim rješenjima. Respektabilni inozemni profesori su involvirani i u sami nastavni plan i program, jer su neki od njih i nositelji kolegija na studijskom programu.

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima, a predavanja se mogu pratiti i putem video prijenosa.
Također, Visoka škola Aspira omogućuje izvanrednim studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje određenih ispita telekonferencijskim putem. Ispiti će se obavljati uz softversku podršku u sklopu sustava Merlin.

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Također, studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta.