CIKLUS VRSTA PRIPREMA SATNICA VRIJEME ODVIJANJA NASTAVE CIJENA
1. Brze pripreme 30 sati preko praznika u veljači/travnju 2023. jednokratno 1700 kn (225,52€) /obročno 1790 kn ( 237,57€)
2. Kontinuirane pripreme 30 sati od 1.3.2023.do 15.6.2023 (1x tjedno po 2 školska sata ujutro/popodne) jednokratno 1700 kn (225,52€) /obročno 1790 kn ( 237,57€)
3. Last minute pripreme 20 sati od 26.6.2023. do 30.6.2023. jednokratno 1500kn (199,08€)/ obročno 1580kn (209,70 €)