CIKLUS VRSTA PRIPREMA SATNICA VRIJEME ODVIJANJA NASTAVE CIJENA
1. Brze pripreme 30 sati preko praznika u veljači/proljetnih praznika 2024. jednokratno 230 € (1732,93 kn)
obročno 245 € (1845,95 kn)
2. Kontinuirane pripreme 30 sati od 2.3.2024.do 15.6.2024. jednokratno 230 € (1732,93 kn)
obročno 245 € (1845,95 kn)
3. Last minute pripreme 20 sati od 24.6.2024. do 1.7.2024. jednokratno 199 € (1499,36kn)
obročno 210 € (1582,24kn)