U travnju prošle godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Njime je omogućeno srednjim školama da ne moraju zadovoljavati nikakve posebne uvjete da bi provodile prijemne ispite. Dovoljno je samo podnijeti zahtjev Ministarstvu te će im taj zahtjev biti odobren.

Prošle školske godine u sedam zagrebačkih srednjih škola se provodio prijemni ispit (Gimnazija Lucijana Vranjanina, X. gimnazija ‘Ivan Supek’, XV. gimnazija Zagreb, I. gimnazija Zagreb, V. gimnazija Zagreb, Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimir Prelog Zagreb). Isto tako, po novom pravilniku prijemni ispit može maksimalno donositi deset bodova, dok je do prije izmjene pravilnika donosio najviše pet.

Ove školske godine veliki broj srednjih škola će iskoristiti izmjene Pravilnika te će jedan od faktora za upis u srednju školu biti i prijemni ispit.

Na svim dosadašnjim prijemnim ispitima provjeravalo se znanje iz područja matematike. Pripreme za prijemni ispit iz matematike baziran je na gradivu koje se obrađivalo tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovnog ciklusa. Prolazit će se kroz cjeline i zadatke koji se pojavljuju na prijemnim ispitima. Isto tako, svaki polaznik će dobiti skriptu u kojoj se nalaze zadaci s rješenjima kako bi mogao gradivo obrađeno na pripremama uvježbavati i kod kuće.

Program priprema:

SKUPOVI BROJEVA I RAČUNANJE U NJIMA

  • Skup pririodnih brojeva
  • Skup cijelih brojeva
  • Skup racionalnih brojeva (razlomci i decimalni brojevi)
  • Skup iracionalnih brojeva
  • Skup realnih brojeva

DJELJIVOST

SKUPOVI TOČAKA U RAVNINI

LINEARNE JEDNADŽBE I SUSTAVI LINEARNIH JEDNADŽBI

LINEARNA FUNKCIJA

VEKTORI

PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST

POSTOCI

PRIKAZIVANJE PODATAKA

POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI

KORJENOVANJE

KUT I TROKUT

ČETVEROKUTI

KRUG I KRUŽNICA

MNOGOKUTI

PLANIMETRIJA

GEOMETRIJSKA TIJELA

  • Prizma
  • Valjak
  • Piramida
  • Stožac

PROBLEMSKI ZADACI