Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/07-12/00007; URBROJ: 533-07-08-0010) od 24. studenog 2008. – za obavljanje djelatnosti i izvođenje studijskog programa stručnog studija Sportski menadžment, Veleučilištu Aspira priznato je pravo javnosti.

Veleučilište Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 18. veljače 2013. (KLASA: UP/I-602-04/11-13/00204; URBROJ: 533-20-13-0007) za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Sportski menadžment.

Veleučilište Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 06. svibnja 2015. (KLASA: UP/I-602-04/13-13/00070; URBROJ: 533-20-15-0006) za obavljanje djelatnosti i izvođenje studijskog programa stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu.

Veleučilište Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja 06. srpnja 2017. (KLASA: UP/I-602-04/16-13/00036; URBROJ: 533-20-17-0006) za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu na lokaciji Zagreb.

Veleučilište Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 06. srpnja 2017. (KLASA: UP/I-602-04/16-13/00037; URBROJ: 533-20-17-0004) za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Računarstvo smjer Programsko inženjerstvo.

Veleučilište Aspira dobiva Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 09. siječnja 2019. (KLASA: UP/I – 602-04/18-13/00010 URBROJ: 533-04-19-0005) za izvođenje specijalističkog diplomskog struja Hotelijersko-turistički menadžment.