Radionice za pokretanje vlastitog poduzeća za nezaposlene osobe

U sklopu projekta Lokalnim partnerstvima do svijeta rada, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira organizira radionice za pokretanje vlastitog poduzeća namijenjene nezaposlenim osoba s područja s Splitsko-dalmatinske županije. Novi ciklus kreće u Trogiru 29.10. (utorak) u prostoru Gradske vijećnice u Trogiru. Unutar ciklusa se pokrivaju teme: izrada financijskog plana, financijsko-ekonomsko poslovanje, EU fondovi, marketing i…

Na Aspiri održan okrugli stol na temu “Prilike i problemi zapošljavanja ranjivih skupina u sektoru turizma i ugostiteljstva”

U sklopu projekta “Aspiratur – Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu”, u organizaciji Visoke škole Aspira 10. listopada je održan okrugli stol upravo na istu temu. Cilj je bio projektom omogućit ranjivim skupinama, a riječ je o mlađima od 15 godina, starijima od 55 i osobama s invaliditetom, integraciju u tržište rada u sektorima…

Otvaranje nove čitaonice u Zagrebu

Na Visokoj školi Aspira u Zagrebu, za sve studente otvorena je nova čitaonica, mjesto na kojem će studenti moći pronaći svu potrebnu literaturu za savladavanje nastavnog gradiva, ali i drugu povezanu stručnu i znanstvenu literaturu koja može proširiti znanja iz njihovog područja interesa.   Također, u svrhu praćenja suvremenih trendova modernizacije i digitalizacije svih procesa…

Studenti na 4. Kongresu sportskog turizma

U Press centru u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku u Zadru, 10. i 11. listopada 2019. godine, održao se 4. Kongres sportskoga turizma. Aspirini studenti su u sklopu terenske nastave imali priliku prisustvovati ovom događaju te čuti zanimljiva iskustva ljudi iz struke. Kongres je okupio brojne lidere značajne za razvoj sporta u turizmu Zadarske županije,…

Radionice za pokretanje vlastitog poduzeća za nezaposlene osobe

U sklopu projekta Lokalnim partnerstvima do svijeta rada, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira organizira radionice za pokretanje vlastitog poduzeća namijenjene nezaposlenim osoba s područja s Splitsko-dalmatinske županije. Radionice će imati pet ciklusa te će se svaki održavati u drugom gradu na području Splitsko-dalmatinske županije. Prvi ciklus radionica će se provoditi u Splitu u prostorijama…

Kongres sportskog turizma i posjet Višnjiku

U Press centru, u Dvorani Krešimira Ćosića, na Višnjiku održao se 10. i 11. listopada 2019. godine, četvrti Kongres sportskoga turizma. Kongres je okupio renomirana imena, lidere značajne za razvoj sporta u turizmu Zadarske županije, Grada Zadra i šire, kao i ugledne turističke djelatnike, direktore i voditelje sportskih sadržaja hotelskih korporacija u publici, zaslužne za…

Sommelier

Okrugli stol na temu “Prilike i problemi zapošljavanja ranjivih skupina u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Visoka škola Aspira nositelj je projekta ASPIRATUR-Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ Ministarstva turizma i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zajedno uz partnere: – Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju…