Erasmus studenti-natječaj-ljetni semsestar 2020.-2021.

 

ŠTO?

Erasmus programi mobilnosti omogućavaju studentima da dio studijskih obaveza (uključujući nastavu, stručnu praksu i pisanje završnog rada) na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Visoka škola Aspira ima potpisan Erasmus + ugovor o suradnji za akademsku godinu 2020./2021.

 

GDJE?

Popis partnera_Erasmus+ partnerske zemlje

 

TKO?

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti svih godina i razina studija, s tim da su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2020./2021.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija ili prvu godinu diplomskog studija;
 • izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu;
 • studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio najmanje 3,00 (ukoliko je prosjek niži, potrebno je dostaviti dvije preporuke profesora).

 

KADA?

Prijave na natječaj za ljetni semestar 2021. zaprimaju se od 5.11.2020. do 1.12.2020.  na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom.

 

KAKO?

 1. Ispuniti Prijavni obrazac za Erasmus+ ispunjeni prijavni obrazac otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom osobno predati ili poslati poštom:
 • Uredu za međunarodnu suradnju Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira – Domovinskog rata 65 (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata).
 • Skenirana dokumentacija (prijavnica i svi prilozi) šalju se elektroničkom poštom Uredu za međunarodnu suradnju na maja.drvis@aspira.hr

 

 1. Prijavi je potrebno priložiti:
 1. Životopis na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 2. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (izdan od strane Visoke škole);
 3. Potvrda o znanju engleskog jezika. Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike –  prihvatljivi online testovi kojima možete provjeriti svoje znanje su https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ i http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content ) – potrebno je priložiti ispis (print) rezultata testa;
 4. Za studente s posebnim potrebama – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo koje imenuje Dekan Visoke škole Aspira.

Kriteriji za odabir kandidata:

 1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; pravovremeno dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 2. Akademski uspjeh;
 3. Pismo motivacije na engleskom jeziku;
 4. Znanje engleskog jezika

 

Prednost imaju oni student koji još nisu sudjelovali u programima mobilnosti za vrijeme studija.

Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama Visoke škole Aspira (www.aspira.hr) do 15.12.2020., a prihvaćeni studenti bit će obaviješteni o rezultatima natječaja elektronskom poštom.

 

Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na listi.

 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. Motivation Letter
 4. Transcript of Records
 5. English Test Results – CAS https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/) or BCT (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content)