Natječaj Erasmus 2024./2025.

Dodatni kriteriji Erasmus 2024./2025.

Rezultati natječaja 24/25 Erasmus +

ŠTO?

Erasmus + programi mobilnosti omogućavaju studentima da dio studijskih obaveza (uključujući nastavu i stručnu praksu) na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Veleučilište Aspira ima potpisan Erasmus + ugovor o suradnji za akademsku godinu 2024./2025.

 

GDJE?

Popis partnera Erasmus Plus

TKO?

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti svih godina i razina studija, s tim da su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2024./2025.) upisani u najmanje drugu godinu prijediplomskog studija ili prvu godinu diplomskog studija;
 • izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu;
 • studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio najmanje 3,00 (ukoliko je prosjek niži, potrebno je dostaviti dvije preporuke profesora).

 

KADA?

Prijave za natječaj za zimski i ljetni semestar akademske godine 2024/2025 zaprimaju se od 3.02.2024. do 22.3.2024. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom.

 

KAKO?

 1. Ispuniti Prijavni obrazac za Erasmus+ ispunjeni prijavni obrazac otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom osobno predati ili poslati poštom:
 • Uredu za međunarodnu suradnju Veleučilišta Aspira – Domovinskog rata 65 (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata).
 • Skenirana dokumentacija (prijavnica i svi prilozi) šalju se elektroničkom poštom Uredu za međunarodnu suradnju na josip.radic@aspira.hr i ana.lujic@aspira.hr.

 

 1. Prijavi je potrebno priložiti:
 1. Životopis na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 2. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (izdan od strane Veleučilišta);
 3. Potvrda o znanju engleskog jezika. Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike –  prihvatljivi online testovi kojima možete provjeriti svoje znanje su https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ i http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content ) – potrebno je priložiti ispis (print) rezultata testa;
 4. Za studente s posebnim potrebama – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo koje imenuje Dekan Veleučilišta Aspira.

Kriteriji za odabir kandidata:

 1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; pravovremeno dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 2. Akademski uspjeh;
 3. Pismo motivacije na engleskom jeziku;
 4. Znanje engleskog jezika

 

Prednost imaju oni student koji još nisu sudjelovali u programima mobilnosti za vrijeme studija.

Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta Aspira (www.aspira.hr), a prihvaćeni studenti bit će obaviješteni o rezultatima natječaja elektronskom poštom.

Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na listi.

 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 1. Application Form
 2. Curriculum Vitae
 3. Motivation Letter
 4. Transcript of Records
 5. English Test Results – CAS https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/) or BCT (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content)