Izborni predmet državne mature potreban pri upisu na humanističke znanosti. Ispitom iz Sociologije provjerava se dostignuta razina znanja i razumijevanja te sposobnost zaključivanja, rasuđivanja i integracije znanja u ovim područjima:

  1. Sociologija kao znanstveni pogled na društvo
  2. Društvo i društvena struktura
  3. Kultura, socijalizacija i identitet
  4. Društvene institucije
  5. Globalizacija i njezine društvene posljedice.

Kroz detaljnu analizu zadataka polaznici će imati priliku diskutirati i ponoviti teoretski dio predmeta.