Obvezni predmeti

Ciklus u siječnju – početak: 7.1.2023.

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
40 sati/1130 kn  (149,97€) – jednokratno / 1190 kn (157,94€) – obročno 60 sati/1680 kn (222,97€)- jednokratno / 1760 kn (233,59€) – obročno A 36 sati/1000 kn (132,72€) – jednokratno / 1055 kn (140,02€) – obročno
45 sati/1260 kn (167,23€)- jednokratno / 1330 kn (176,52€) – obročno B 30 sati/890 kn (118,12€) – jednokratno / 940 kn (124,75€) – obročno

 

Ciklus u travnju i lipnju

Intenzivne pripreme – obvezni predmeti 

HRVATSKI JEZIK  MATEMATIKA A i B ENGLESKI JEZIK A ENGLESKI JEZIK B
20 sati/1000 kn (132,72€) 24 sata/1350 kn(179,17€) 20 sati/1000 kn (132,72€) 18 sati/1000 kn (132,72€)

 

IZBORNI PREDMETI – početak: 14.1.2023.

BIOLOGIJA KEMIJA FIZIKA INFORMATIKA
40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 28 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO SOCIOLOGIJA PSIHOLOGIJA LIKOVNA UMJETNOST
25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno

 

*pripreme su besplatne za one polaznike koji upišu studij na Aspiri.

*Svaki polaznik ostvaruje popust na jednokratno plaćanje kao i na pakete priprema.