Obvezni predmeti

Ciklus u siječnju – popunjene grupe

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
40 sati/1130 kn  (149,97€) – jednokratno / 1190 kn (157,94€) – obročno 60 sati/1680 kn (222,97€)- jednokratno / 1760 kn (233,59€) – obročno A 36 sati/1000 kn (132,72€) – jednokratno / 1055 kn (140,02€) – obročno
45 sati/1260 kn (167,23€)- jednokratno / 1330 kn (176,52€) – obročno B 30 sati/890 kn (118,12€) – jednokratno / 940 kn (124,75€) – obročno

 

Ciklus u travnju i lipnju

Intenzivne pripreme – obvezni predmeti – početak: 11.4.2023., kraj nastave: 23.6.2023

HRVATSKI JEZIK  MATEMATIKA A i B   ENGLESKI JEZIK A i B
Pripreme za ispit*
18 sati/132,72 €
 24 sata/179,17 €  18 sati/132.72 €
Pripreme za esej*
20 sati/132,72 €

 

IZBORNI PREDMETI – početak: 14.1.2023.

BIOLOGIJA KEMIJA FIZIKA INFORMATIKA
40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 40 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno 28 sati/1130 kn (149,97€)-jednokratno/1190 kn (157,94€) – obročno

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO SOCIOLOGIJA PSIHOLOGIJA LIKOVNA UMJETNOST
25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno 25 sati/1130 kn-jednokratno/1190 kn-obročno

 

*pripreme su besplatne za one polaznike koji upišu studij na Aspiri.

*Svaki polaznik ostvaruje popust na jednokratno plaćanje kao i na pakete priprema.