Ciklus u siječnju

Obvezni predmeti

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
 A  40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn – obročno 40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn – obročno A 40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn – obročno
 B 40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn –  obročno 40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn – obročno B 40 sati/1070 kn – jednokratno / 1120 kn – obročno

 

 

Ciklus u svibnju i lipnju 

Intenzivne pripreme – obvezni predmeti 

HRVATSKI JEZIK A i B  MATEMATIKA A i B  ENGLESKI JEZIK A i B   Esej   
 18 sati/1000 kn  24 sata/1350 kn  18 sati/1000 kn  20 sati/1100 kn

 

*pripreme su besplatne za one polaznike koji upišu studij na Aspiri

Ciklus izbornih predmeta počinje u veljači.