Obvezni predmeti

Ciklus u siječnju – 13.1.2024.

HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
40 sati/ 150€ (1130,17 kn) – jednokratno / 160€ (1205,52 kn) – obročno 60 sati/260€ (1958,97 kn)- jednokratno / 270€ (2034,31 kn) – obročno A 36 sati/135€ (1017,15 kn) – jednokratno / 145€ (1092,5 kn) – obročno
45 sati/190€ (1431,55 kn)- jednokratno /200€ (1506,9 kn) – obročno B 30 sati/130€ (979 kn) – jednokratno / 138€ (1032,22 kn) – obročno

 

IZBORNI PREDMETI – kraj siječnja 2024. godine

BIOLOGIJA KEMIJA FIZIKA INFORMATIKA
40 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 40 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 40 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 28 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO SOCIOLOGIJA PSIHOLOGIJA LIKOVNA UMJETNOST
25 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 25 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 25 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno 25 sati/150€ (1130,17 kn)-jednokratno/160€ (1205,52 kn) – obročno

 

Ciklus u travnju i lipnju

Intenzivne pripreme – obvezni predmeti – početak: travanj 2024. 

HRVATSKI JEZIK  MATEMATIKA A i B   ENGLESKI JEZIK A i B
Pripreme za ispit*
18 sati/135 €
 24 sata/ 180 €  18 sati/ 135 €
Pripreme za esej*
20 sati/135 €

 

 

*pripreme su besplatne za one polaznike koji upišu studij na Aspiri.

*Svaki polaznik ostvaruje popust na jednokratno plaćanje kao i na pakete priprema.