Izborni predmet državne mature potreban pri upisu na humanističke znanosti.

Ispitom iz Psihologije provjerava se:

  • dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika u ovim područjima:

– Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost – Biološke osnove ponašanja – Osjeti i percepcija – Emocije i motivacija – Pamćenje i učenje – Inteligencija i stvaralaštvo – Razvojna psihologija – Ličnost i psihički poremećaji – Socijalna psihologija

  • povezivanje i primjena znanja iz navedenih područja.

Kroz detaljnu analizu zadataka polaznici će imati priliku diskutirati i ponoviti teoretski dio predmeta.