SPLIT I ZAGREB:

7.1. 2021. probna matura – ESEJ  9:00-12:00

8.1. 2021. probna matura – ISPITI  9:00-15:00

Vrijeme održavanja ispita  8.1.2021.
MATEMATIKA A 09:00 – 11:30
MATEMATIKA B 09:00 – 11:30
ENGLESKI A* 11:50 – 13:00
ENGLESKI B** 11:50 – 13:00
HRVATSKI A 13:20 – 15:00
HRVATSKI B 13:20 – 15:00

*samo ispit čitanja

**samo ispit čitanja i pisanja

ROK PRIJAVE ZA PROBNU MATURU JE DO 03.01.2021. U 24:00 H. SVE NAKNADNE PRIJAVE NAŽALOST NE MOŽEMO UVAŽITI.

Prijavnica za probnu maturu

  • Na računalu koristite tipku CTRL za višestruki odabir
  • Molimo ispunite sva polja označena s *