Matematika je na državnoj maturi obvezni predmet. Može se polagati na višoj ili na osnovnoj razini. Pripreme za višu razinu usklađene su s nastavnim planom i programom za gimnazije dok su pripreme za osnovnu razinu bazirane na presjeku nastavnih planova i programa matematike u četverogodišnjim srednjim školama.

Sadržaj priprema za osnovnu razinu ispita:

• brojevi i algebra (skupovi brojeva N, Z, Q i R; elementarno računanje; postotci i omjeri; algebarski izrazi i razlomci; mjerne jedinice , matematičko modeliranje),
• funkcije (linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10, matematičko modeliranje),
• jednadžbe i nejednadžbe (linearne jednadžbe i nejednadžbe; kvadratne i jednostavnije eksponencijalne jednadžbe; jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi , matematičko modeliranje),
• geometrija (elementarna geometrija likova u ravnini, prizma, piramida, valjak, stožac, kugla, koordinatni sustav na pravcu i u ravnini, jednadžba pravca , matematičko modeliranje).

SADRŽAJ PRIPREMA ZA VIŠU RAZINU ISPITA:

• brojevi i algebra (skupovi N, Z, Q, R i C; elementarno računanje, postotci i omjeri, algebarski izrazi i algebarski razlomci, mjerne jedinice, matematičko modeliranje),
• funkcije (pojam funkcije, zadavanje funkcija i operacije s linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije,nizovi,derivacija funkcije,modeliranje ),
• jednadžbe i nejednadžbe (linearne jednadžbe i nejednadžbe; kvadratne jednadžbe i nejednadžbe; jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s korijenom; jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe; eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe; trigonometrijske jednadžbe; sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi,modeliranje),
• geometrija (elementarna geometrija likova u ravnini; odnosi među geometrijskim objektima u prostoru; prizma, piramida, valjak, stožac, kugla , trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta , matematičko modeliranje)
• analitička geometrija (koordinatni sustav na pravcu i u ravnini; vektori; jednadžba pravca; krivulje drugoga reda , matematičko modeliranje).

CIJENA UKLJUČUJE:

• 60 sati za A razinu / 45 sati za B razinu
• nastavni materijal usklađen s ispitnom katalogom
• konzultacije