Likovna umjetnost je izborni predmet na državnoj maturi. Pripreme za polaganje predmeta na državnoj maturi usklađene su s odobrenim četverogodišnjim planom i programom za likovnu umjetnost u gimnazijama. Osim teoretskog dijela, učenici će naučiti i samostalno analizirati likovne primjere (prepoznavanje stila, stilskih karakteristika, civilizacije ili kulture, vremenskoga ili stilskog razdoblja, prepoznavanje autora i naziva likovnog primjera te mjesta gdje se likovni primjer nalazi ili čuva).

 

Sadržaj:

  1. Temeljni sadržaji likovne umjetnosti: osnovne odrednice povijesti umjetnosti kao znanosti i uvod u analizu likovnoga primjera.
  2. Likovna umjetnost od pretpovijesti do romanike: umjetnost pretpovijesti, umjetnost drevnih civilizacija, umjetnost Egejske kulture, umjetnost antičke Grčke, umjetnost Etruščana, umjetnost antičkoga Rima, ranokršćanska umjetnost, umjetnost Bizanta, umjetnost predromanike, umjetnost islama.
  3. Likovna umjetnost od romanike do 20. stoljeća: umjetnost romanike, umjetnost gotike, umjetnost renesanse, umjetnost manirizma, umjetnost baroka i rokokoa, umjetnost 19. stoljeća.
  4. Likovna umjetnost 20. stoljeća: slikarstvo, kiparstvo i arhitektura prve i druge polovine 20. stoljeća, minimalizam, konceptualna umjetnost, land art, happening, body art, postmoderna umjetnost, video i novi mediji.
  5. Dizajn, fotografija i film: temeljni pojmovi iz područja dizajna, fotografije i filma.