Kemija je prirodna znanost usmjerena na proučavanje tvari te prirodnih procesa i zakonitosti. Ispit iz kemije pred pristupnika stavlja konceptualne probleme kojima se provjeravaju stečena znanja te razumijevanje problema na višim kognitivnim razinama. Stoga je potrebno istinski razumjeti te primjeniti usvojena znanja kako bi se isti uspješno riješili.

Područja iz kemije koja obuhvaćaju pripreme su:

 1. Tvari
 • Vrste tvari
 • Građa tvari
 • Svojstva tvari
 1. Kemijske promjene
 • Stehiometrija kemijskih reakcija
 • Kemijska reaktivnost elementarnih tvari i spojeva prema položaju elemenata u periodnome sustavu
 • Kemijska reaktivnost organskih spojeva
 1. Energija
 • Energija sustava
 • Izmjena energije
 • Elektrokemija
 1. Brzina kemijskih reakcija
 • Promjena sastava reakcijske smjese s vremenom
 • Čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije
 1. Ravnoteža kemijskih reakcija
 • Sastav ravnotežne smjese
 • Čimbenici koji utječu na kemijsku ravnotežu
 • Kiseline i baze
 1. Prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata
 • Fizikalne veličine i mjerne jedinice
 • Metode i tehnike rada
 • Iskazivanje rezultata
 • Grafički prikazi

Cijena uključuje:

 • 40 sati priprema
 • Ulazno testiranje znanja
 • Besplatnu probnu maturu
 • Konzultacije nesporedno prije ispita