Pripreme za državnu maturu iz predmeta Informatika usklađene su s ispitnim katalogom za državnu maturu.

Dva su područja ispitivanja : informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. Information and Communication Technology – ICT), računarstvo (engl. Computing, Computer Science).

Državna matura iz Informatike pretežno je usmjerena  na drugo područje posebno vrednujući algoritamski način razmišljanja i njegovu pretvorbu u računalni program.

Algoritamski pristup rješavanju problema i pseudojezik su dijelovi gradiva koje se u redovnoj nastavi općih, jezičnih i klasičnih gimnazija uspijeva tek dotaknuti, tako da upravo to gradivo čini okosnicu ovih priprema.

Područja pripreme su slijedeća:

 1. osnove uporabe računala i primjenskih programa
 • Sklopovski i programski dijelovi računala
 • Operacijski sustav (uloga i osnovne naredbe)
 • Organizacija memorije
 • Postavke računala
 • Posljedice štetnih programa i zaštita računala
 • Obrada skupine podataka
 • program za obradu teksta
 • program za izradu prezentacija
 • program za izradu proračunskih tablica
 • Računalne mreže
 • Internet i servisi interneta

 

 1. Poznavanje građe i načela funkcioniranja računala
 • Brojevni sustavi
 • Prikaz brojeva i znakova u računalu
 • Logička algebra i primjena na logičke sklopove
 • Funkcionalni dijelovi računala
 • Procesor
 • Memorija
 • Periferne jedinice
 • Značajke zapisa slike
 • Mjere za vrjednovanje računala
 1. Algoritamski način rješavanja problema i programiranje
 • pojam i osnovna svojstva algoritma
 • dijagram toka i pseudojezik
 • vrste programskih jezika
 • faze izrade programa
 • varijable i konstante
 • tipovi podataka
 • naredba pridruživanja
 • operatori i njihovi prioriteti
 • standardne funkcije
 • unos i ispis podataka
 • grananje
 • ponavljanje
 • brojač