Program nastave za Hrvatski jezik temelji se na ponavljanju najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja nakon čega slijedi interpretacija reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu za obje ispitne razine.

Objasnit ćemo načine obrade književnih djela, sadržaj, likove, teme, forme te osobitosti vrste/razdoblja kao i glavne probleme te specifičnosti. Tijekom nastave, učenici će intenzivno rješavati i zadatke čitanja s razumijevanjem te zadatke višestrukog izbora – sve usklađeno sa zadacima s prošlih ispita državne mature.

Pojasnit ćemo vam primjere eseja s pravih ispita te ih temeljito analizirati. Također ćemo vježbati pisanje eseja o književnim djelima iz ispitnog kataloga.

Hrvatski jezik – viša razina/osnovna razina

Sadržaj:
• Teorija književnosti: lirika, epika, drama, diskurzivni književni oblici
• Uvod u esej
• Najčešće pogreške
• Temeljna civilizacijska djela (Biblija)
• Antička književnost
• Homer, Ilijada, Odiseja
• Eshil, Okovani Prometej
• Sofoklo, Antigona, Kralj Edip
• Plaut, Škrtac;
• Vergilije, Eneida
• Srednji vijek
• Bašćanska ploča
• Humanizam/predrenesansa
• Alighieri, Dante: Božanstvena komedija, Pakao
• Boccaccio, Giovanni: Dekameron
• Petrarca, Francesco: Kanconijer
• Renesansa
• Shakespeare, William: Hamlet
• Cervantes, Miguel de: Don Quijote
• Marulić, Marko: Judita
• hrvatska petrarkistička lirika (Šiško Menčetić,Džore Držić, Hanibal Lucić)
• Hektorović, Petar: Ribanje i ribarsko prigovaranje
• Držić, Marin: Dundo Maroje, Novela od Stanca
• Zoranić, Petar: Planine
• Barok
• Gundulić, Ivan: Suze sina razmetnoga, Dubravka
• Bunić Vučić, Ivan: Plandovanja
• Klasicizam i prosvjetiteljstvo
• Molière, Škrtac
• Voltaire, Candide
• Goldoni, Carlo: Gostioničarka Mirandolina
• Predromantizam,
• Goethe, Johann Wolfgang: Patnje mladoga Werthe
• Romantizam,
• E. A. Poe: Crni mačak
• Jurjevič Ljermontov, Mihail: Junak našeg doba
• Hrvatski romantizam
• Preradović, Petar, pjesme
• Mažuranić, Ivan: Smrt Smail-age Čengića
• Protorealizam
• Šenoa, August: Zlatarovo zlato, Prijan Lovro
• Realizam
• Balzac, Honoré de: Otac Goriot
• Mihajlovič Dostojevski, Fjodor: Zločin i kazna
• Vasiljevič Gogolj, Nikolaj: Kabanica
• Hrvatski realizam
• Kovačić, Ante: U registraturi
• Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
• Kozarac, Josip: Tena
• Kranjčević, Silvije Strahimir, pjesme
• Modernizam
• Baudelaire, Charles: Cvjetovi zla
• Ibsen, Henrik: Nora
• Hrvatska moderna
• Leskovar, Janko: Misao na vječnost
• Matoš, Antun Gustav: pjesme, Cvijet sa raskršća, Camao
• Vidrić, Vladimir, pjesme
• Šimunović, Dinko: Muljika
• Begović, Milan: Bez trećega
• Cihlar Nehajev, Milutin: Bijeg
• Kozarac, Ivan: Đuka Begović
• Avangarda
• Proust, Marcel: Combray
• Kafka, Franz: Preobrazba
• Kasni modernizam
• Camus, Albert: Stranac
• Salinger, J. D.: Lovac u žitu
• Brecht, Bertolt: Majka Hrabrost i njezina djeca
• Hrvatska književnost 20.stoljeća
• Šimić, Antun Branko, pjesme
• Krleža, Miroslav: Baraka Pet Be, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza, pjesme
• Andrić, Ivo: Prokleta avlija
• Ujević, Tin, pjesme
• Cesarić, Dobriša, pjesme
• Tadijanović, Dragutin: pjesme
• Kaštelan, Jure, pjesme
• Parun, Vesna: pjesme
• Pupačić, Josip, pjesme
• Marinković, Ranko: Ruke (zbirka), Kiklop
• Slamnig, Ivan, pjesme
• Mihalić, Slavko, pjesme
• Šoljan, Antun: Kratki izlet
• Postmodernizam
• Brešan, Ivo: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
• Pavličić, Pavao: Koraljna vrata.
• fonetika i fonologija
• morfologija
• sintaksa
• leksikologija i leksikografija
• pravopis
• povijest jezika
• uvježbavanje zadataka iz jezika i književnost

Analiza i vježbanje pisanja eseja o djelima:

 1. Balzac, Honoré de: Otac Goriot
 2. Camus, Albert: Stranac
 3. Nehajev, Milutin Cihlar: Bijeg
 4. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
 5. Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobriša Cesarić)
 6. Kafka, Franz: Preobrazba
 7. Kovačić, Ante: U registraturi
 8. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
 9. Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza
 10. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
 11. Salinger, Jerome David: Lovac u žitu
 12. Shakespeare, William: Hamlet
 13. Sofoklo: Antigona.
 14. Ibsen, Henrik: Nora
 15. Marinković, Ranko: Kiklop

Cijena uključuje:

• 45 sati za A razinu / 40 sati za B razinu
• ulazno testiranje znanja
• on-line baza zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• besplatnu probnu maturu