Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. To je jedan od predmeta koji je često potreban za upis na fakultet, a nažalost učenici obično dođu nepripremljeni na ispit. Samo je prošle godine pao svaki treći maturant. Naše pripreme obuhvaćaju gradivo koje se redovitim učenjem obradi do kraja četvrtoga razreda gimnazije, odnosno gradivo naznačeno u ispitnom katalogu. Tijekom nastave učenici će ponoviti teoretski dio te će ga primijeniti i na praktični dio, odnosno zadatke.

Sadržaj priprema za državnu maturu iz predmeta fizika:

  • matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici (poznavanje fizikalne veličine i njihove SI mjerne jedinice; primjenjivanje elementarnih eksperimentalnih vještina; primjenjivanje osnovnih matematičkih znanja u kontekstu fizike),
  • mehanika (pravocrtna gibanja s pomoću osnovnih kinematičkih veličina; jednoliko kružno gibanje, složena gibanja i njihova analiza; primjena I., II. i III. Newtonovog zakona; zakon očuvanja količine gibanja; opći zakon gravitacije; zakoni mehanike fluida),
  • termodinamika (plinski zakoni i opća jednadžba stanja idealnog plina; molekularno-kinetičke teorije tvari; unutrašnja energija, toplina, specifični toplinski kapacitet, latentna toplina; primjena prvog i drugog zakona termodinamike),
  • elektromagnetizam (osnovni pojmovi i zakoni u elektrostatici; osnovni pojmovi i zakoni vezani uz strujne krugove; analiza krugova istosmjerne struje; magnetske i elektromagnetske pojave; analiza krugova izmjenične struje),
  • titranje, valovi i optika (harmoničko titranje; mehaničko i električno titranje; nastanak i širenje mehaničkoga i elektromagnetskoga vala; zakoni geometrijske optike; zakoni valne optike),
  • moderna fizika (specijalna teorija relativnosti; ideje i pojmovi kvantne fizike; ideje i pojmovi nuklearne fizike).

 

CIJENA UKLJUČUJE:

  • 40 sati nastave
  • nastavni materijal usklađen s ispitnom katalogom
  • konzultacije