U ispitu iz biologije na državnoj maturi stavljen je naglasak na integriranje bioloških sadržaja uočavanjem sličnosti i razlika u živome svijetu te iznošenje općih principa koje bi učenici trebali trajno pamtiti.

Kroz pripreme za ispit iz Biologije na državnoj maturi učenici će sustavno ponoviti gradivo sva četiri razreda srednje škole te će vježbati kritičko zaključivanje i korištenje naučenog na relevantnim biološkim problemima.

Područja iz biologije koje obuhvaćaju pripreme su:

  1. Organiziranost živog svijeta

Ovo područje obuhvaća sve što je vezano uz organiziranost živih struktura na svim ustrojstvenim razinama, a cilj je učenja uočiti temeljne i zajedničke principe građe živoga svijeta te ih povezati s ulogama koje pojedine strukture obavljaju.

  1. Razmnožavanje i razvoj organizma

Cilj je ovoga područja objediniti poimanje temeljnih obilježja razmnožavanja živih bića kao polazišne točke za rast i razvoj organizama i to od stanice kao najniže razine pa do jednostaničnoga ili višestaničnoga organizma.

  1. Tvari i energija u životnim procesima

Područje Tvari i energija u životnim procesima sastoji se od nekoliko potpodručja koja obrađuju procese izmjene tvari i pretvorbe energije na razini stanice, organizma i ekosustava.

  1. Ravnoteža i međuovisnost u živome svijetu

Cilj je ovoga područja staviti u međusoban odnos obilježja živih bića i načine njihova funkcioniranja u promjenjivim uvjetima okoliša.

  1. Biološka pismenost

Ovo područje obuhvaća elemente prirodoslovne pismenosti i razumijevanje biologije kao znanstvene discipline koja se temelji na opisivanju i tumačenju pojava i procesa u živome svijetu te na eksperimentiranju.

Tijekom pohađanja priprema istaknut ćemo najčešće probleme s kojim su se učenici prilikom polaganja ispita susretali, simulirat ćemo više puta sam ispit iz državne mature te pomoći u tome da taj dan polaganja ispita bude stres – free.

Cijena uključuje:

  • 40 sati priprema
  • Ulazno testiranje znanja
  • Besplatnu probnu maturu