Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica. Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08.).

Zašto upisati program Voditelja turističke poslovnice u Aspiri?

• Pristupačna cijena
• Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
• Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
• Dodatni popust ukoliko se kombinira program sa programom za Turističkog vodiča
• 2 besplatna termina izlaska na ispit
• Svi potrebni materijali za polaganje ispita

Stručni ispit i seminar za voditelja turističke poslovnice

U SPLITU: POČETAK 25.11.2019.

Informacije o upisu: info@aspira.hr

Informacije za uplatu:

IBAN (RBA): HR4024840081104992880

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Mike Tripala 6, 21000 Split

Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za voditelja turističke poslovnice

Model plaćanja 01

Poziv na broj Vaš OIB

U ZAGREBU: POČETAK 02.12.2019.

Informacije o upisu: zagreb@aspira.hr

Informacije za uplatu:

IBAN (RBA): HR6624840081502004197

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Mike Tripala 6, 21000 Split

Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za voditelja turističke poslovnice

Model plaćanja 01

Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završenu srednju stručnu spremu
 2. aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 3. prijava i uplata troškova ispita

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za voditelja turističke poslovnice, kandidat je dužan priložiti:

 1. preslik osobne iskaznice ili domovnice
 2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (kopiju odgovarajuće svjedodžbe ili diplome)
 4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog
 5. rodni list
 6. malu fotografiju

Program / predmeti seminara za voditelja turističke poslovnice

PREDMET BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 6
Putničke agencije 12
Vježbe  10

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha na ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; Ur. broj: 529-06-13-03  od 02. travnja 2013.

Vrsta obrazovanjaTrajanjeCijena – jednokratno plaćanje (kn)Obročno plaćanje na 3 rate (kn)Obročno plaćanje 4-12 rata (kn)
Voditelj poslovnice Zagreb
44 sata3.100,003.200,003.350,00
Voditelj poslovnice Split
44 sata3.990,004.150,00

U cijenu su seminara je uključeno:

 1. 44 sata nastave sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslovnice
 2. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i pomoćni materijali za lakše savladavanje gradiva

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Turističkog vodiča