Odjel za cjeloživotno učenje Veleučilišta Aspira iz Splita, organizira i provodi program za poslove Voditelja turističke agencije. Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, i 98/19, 42/20) svaka turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova, a voditelj poslova mora imati položen stručni ispit. Stručni ispit za voditelje poslova polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva turizma. Pravilnikom o stručnom ispitu za voditelja posla u turističkoj agenciji (NN 81/2019) ministar turizma propisao je ishode učenja koji se provjeravaju na stručnom ispitu.

Zbog toga organiziramo program za polaganje stručnog ispita s naglaskom na praktična znanja i vještine koja će se provjeravati na stručnom ispitu u Ministarstvu turizma. Program će voditi naši predavači s višegodišnjim iskustvom u praksi. Tijekom programa polaznici će dobiti precizne usmene upute za učenje koje će obuhvatiti sve ishode učenja, radne materijale za samostalni rad te obrasce koji će olakšati izradu seminarskog rada u okviru stručnog ispita. Dodatno, svi polaznici će moći koristiti i našu biblioteku u svrhu opsežnije pripreme.

S obzirom na opseg znanja i vještina koji su obuhvaćeni polaganjem stručnog ispita razvidno je da će osobe bez prethodnog strukovnog  obrazovanja i odgovarajućeg radnog iskustva morati ozbiljno pristupiti stjecanju potrebnih znanja i vještina, a da bi uspješno položile stručni ispit. To se naročito odnosi na ishode učenja od 9. do 12. i na izradu seminarskog rada na stručnom ispitu za kojeg je propisana prolaznost od najmanje 75% zadanih elemenata.

Ti ishodi su:

 1. Opisati pojam, zadaće, ulogu, funkcije, te najvažnije usluge turističkih agencija
 2. Objasniti razloge nastanka, dosadašnji razvoj i položaj različitih vrsta turističkih agencija u suvremenoj strukturi distribucije usluga u turizmu
 3. Prikazati specifične obveze turističkih agencija na temelju različitih izvora prava kojima je regulirano poslovanje turističkih agencija u Republici Hrvatskoj
 4. Predstaviti obveze ugovornih strana za ugovore koje sklapaju turističke agencije, a koji su uređeni zakonima koji uređuju usluge u turizmu i obvezne odnose te Posebnim uzancama u ugostiteljstvu
 5. Prezentirati pravnu osnovu, uvjete pružanja i sadržaj različitih vrsta ugostiteljskih usluga, usluga prijevoza i usluga u turizmu
 6. Identificirati pravnu osnovu djelovanja, ulogu i zadaće različitih vrsta turističkih agencija u destinacijskom menadžmentu, a naročito u sustavu turističkih zajednica i njegovom financiranju
 7. Interpretirati najvažnije unutarnje i vanjske činitelje uspjeha te ekonomska mjerila uspješnosti različitih vrsta turističkih agencija
 8. Protumačiti specifičnosti ponašanja potrošača i marketinga različitih usluga koje pružaju turističke agencije
 9. Demonstrirati postupke izdavanja putne dokumentacije, računa, obračuna poreza na dodanu vrijednost, i knjigovodstvenog praćenja različitih usluga koje pružaju turističke agencije
 10. Kreirati kalkulaciju cijene, opis sadržaja i uvjeta odnosno obvezne predugovorne informacije za različite usluge koje pružaju turističke agencije
 11. Izvesti proces informiranja putnika, sklapanja, izmjena, i raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu te rješavanja nesukladnosti u izvršenju paket aranžmana
 12. Sprovesti različite oblike poslovnog komuniciranja u turističkoj agenciji s korisnicima i dobavljačima različiti vrsta usluga.

Zašto upisati program za poslove Voditelja turističke agencije u Aspiri?

• Pristupačna cijena
• Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
• Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
• Dodatni popust ukoliko se kombinira program sa programom za Turističkog vodiča
• Svi potrebni materijali

Program za poslove Voditelja turističke agencije

POČETAK PROGRAMA – SPLIT: 29. 4. 2024. (ONLINE)

Informacije o upisu: info@aspira.hr

Informacije za uplatu:

IBAN (RBA): HR4024840081104992880

Primatelj Veleučilište Aspira
Mike Tripala 6, 21000 Split

Opis plaćanja  program za Voditelja turističke agencije

Model plaćanja 00

Poziv na broj Vaš OIB

POČETAK PROGRAMA – ZAGREB: 29. 4. 2024. (ONLINE)

Informacije o upisu: zagreb@aspira.hr

Informacije za uplatu:

IBAN (RBA): HR6624840081502004197

Primatelj Veleučilište Aspira
Mike Tripala 6, 21000 Split

Opis plaćanja program za Voditelja turističke agencije

Model plaćanja 00

Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završenu srednju stručnu spremu
 2. prijava i uplata troškova ispita

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu turizma za Voditelja poslova turističke agencije kandidat treba priložiti:

1. dokaz da ispunjava uvjet za pristupanje stručnom ispitu sukladno članku 18. stavku 1. ili stavku 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu

2. dokaz da ima najmanje završenu srednju školu

3. dokaz o uplati propisane naknade troškova za polaganje stručnog ispita

4. dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave

 

Prijave za program:

Kandidati prijavljuju pohađanje programa prijavama isključivo u pisanom obliku.

Za upis programa na Veleučilištu  Aspira potrebni su: preslik osobne iskaznice ili domovnice, preslik rodnog lista, dokaz da kandidat ima najmanje stručnu spremu (kopija odgovarajuće svjedodžbe ili diplome) i malu fotografiju

Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Pravo na 10% popusta na program imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Turističkog vodiča