Temeljem trenutnog razvoja situacije sa Corona virusom COVID 19 i cjelokupne situacije u Hrvatskoj i svijetu, obrazovni procesi za program za Turističkog vodiča odvijati će se na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije, odnosno online. Takav način rada odnosi se na opći teoretski dio nastave i ispita, dok će se posebni (praktični) dio izvoditi na lokalitetima u županijama za koje se stječe licenca. Sukladno općim preporukama vezanim za održavanje nastave u obrazovnim institucijama na ovaj način polaznicima programa omogućiti ćemo usavršavanje i konkurentnost na tržištu rada u nadolazećim vremenima.

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.).

Zašto upisati program Turističkog vodiča u Aspiri?

• Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
• Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
• Obilazak najatraktivnijih lokaliteta na praktičnom dijelu nastave
• Mogućnost polaganja posebnog dijela za atraktivne županije ili Grad Zagreb
• Dodatni popust ukoliko se kombinira ovaj programa sa programom za Voditelja poslovnica
• 2 besplatna termina izlaska na ispit
• Svi potrebni materijali za polaganje ispita

Stručni ispit i seminar za Turističkog vodiča – opći dio

POČETAK ONLINE PROGRAMA (TEORETSKI DIO): 10.10.2022.

Informacije o upisu: info@aspira.hr

POČETAK ONLINE PROGRAMA (TEORETSKI DIO): 10.10.2022.

Informacije o upisu: zagreb@aspira.hr

Stručni seminari u Splitu:

 • Splitsko – dalmatinska županija: 12.05, 13.05, 14.05, 15.05
 • Šibensko – kninska županija: 19.05, 20.05, 21.05, 22.05
 • Dubrovačko – neretvanska: 26.05, 27.05, 28.05, 29.05
 • Zadarska županija: 02.06, 03.06, 04.06, 05.06

*edukacija će se održati ovisno o broju prijavljenih kandidata

Stručni seminari u Zagrebu:

UPISI U TIJEKU!

 • Grad  Zagreb: 17.05., 21.05., 22.05.
 • Zagrebačka županija: 19.05., 21.05., 22.05.
 • Karlovačka županija: 20.05., 28.05, 29.05.
 • Ličko-senjska županija: 16.05, 28.05, 29.05.
 • Primorsko-goranska županija: 05.05., 07.05., 08.05.
 • Istarska županija: 18.05, 21.05, 22.05.
 • Krapinsko-zagorska županija: 28.04., 14.05., 15.05.
 • Sisačko-moslavačka županija: Upisi u tijeku!

*edukacija će se održati ovisno o broju prijavljenih kandidata

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završenu srednju stručnu spremu
 2. aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 3. prijava i uplata troškova ispita

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti:

 1. preslik osobne iskaznice ili domovnice
 2. dokaz o uplati iznosa cijene seminara
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (kopiju odgovarajuće svjedodžbe ili diplome)
 4. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče
 5. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita
 6. rodni list
 7. mala fotografija

Program / predmeti seminara za turističkog vodiča

PREDMET  BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 6
Hrvatska povijest 12
Turistički zemljopis Hrvatske 12
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12
Kultura govorenja i pisanja 8
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče 24

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave, odnosno praktični dio na terenu.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; UR. broj: 529-06-13-04 od 02. travnja 2013.

U cijenu seminara su uključeni:

 1. 90 sati nastave općeg dijela sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče
 2. Posebni dio programa sukladno Pravilniku i odluci Ispitne komisije
 3. Terensku nastavu koja obuhvaća obilazak najvažnijih turističkih cjelina pojedine županije, odnosno Grada Zagreba
 4. Pravo na polaganje jednog stranog jezika (nadoplata za polaganje stručnog ispita za svaki dodatni jezik iznosi 350 kn)
 5. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i radni materijali za lakše savladavanje gradiva

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Voditelja turističke poslovnice