Odjel za cjeloživotno učenje Veleučilišta Aspira, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21)Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.).

Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i vrijednosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti te svojom interpretacijom kreira osobiti turistički doživljaj.

Zašto upisati program Turističkog vodiča u Aspiri?

• Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
• Mogućnost polaganja posebnog dijela za 10 atraktivnih županija ili Grad Zagreb
• Obilazak najatraktivnijih lokaliteta na praktičnom dijelu nastave
• Osigurani nastavni materijali

Stručni ispit i seminar za Turističkog vodiča – opći dio

POČETAK ONLINE PROGRAMA (TEORETSKI DIO): 7. 10. 2024.

Informacije o upisu: info@aspira.hr

Informacije o upisu: zagreb@aspira.hr

Trajanje predavanja općeg dijela za turističke vodiče je oko mjesec i pol dana nakon čega slijede terenska nastava, ispiti iz općeg dijela i posebnog dijela seminara te komisijski ispit. Predavanja općeg dijela se održavaju online u popodnevnom terminu od 17:00 h do 21:00 h.

Seminarska nastava za županiju održava se uživo u predavaonicama Aspire. Nakon predavanja održava se terenska nastava.

 

* Za polaznike koji program upisuju prvi put.

Stručni seminari u Splitu (za polaznike koji imaju položen opći dio):

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

– 9. 5. 2024. predavanje
– 10. 5. 2024. terenska nastava
– 11. 5. 2024. terenska nastava
– 12. 5. 2024. terenska nastava

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

– 21. 3. 2024. predavanje
– 22. 3. 2024. terenska nastava
– 23. 3. terenska nastava
– 24. 3. 2024. terenska nastava

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

– 4. 4. 2024. predavanje + terenska nastava
– 5. 4. 2024.predavanje + terenska nastava
– 6. 4. 2024. predavanje + terenska nastava
– 7. 4. 2024. terenska nastava

ZADARSKA ŽUPANIJA

– 11. 4. 2024. predavanje
– 12. 4. 2024. terenska nastava
– 13. 4. 2024. terenska nastava
– 14. 4. 2024. terenska nastava

*edukacija će se održati ovisno o broju prijavljenih kandidata

Stručni seminari u Zagrebu (za polaznike koji imaju položen opći dio):

GRAD ZAGREBA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

– 8. 5. 2024. predavanje Grad Zagreb
– 9. 5. 2024. predavanje Zagrebačka županija
– 11. 5. 2024. terenska nastava
– 12. 5. 2024. terenska nastava

– 16. 5. 2024. terenska nastava

ISTARSKA ŽUPANIJA

– 11. 4. 2024. predavanje
– 13. 4. 2024. terenska nastava
– 14. 4. 2024. terenska nastava

KARLOVAČKA I LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

– 12. 4. 2024. predavanje Karlovačka županija

– 15. 4. 2024.predavanje Ličko-senjska županija
– 20. 4. 2024. terenska nastava
– 21. 4. 2024. terenska nastava

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upisi u tijeku!

 

*edukacija će se održati ovisno o broju prijavljenih kandidata

Prijave za seminar: PRIJAVNICA

Program / predmeti seminara za turističkog vodiča

PREDMET  BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 5
Hrvatska povijest 12
Turistički zemljopis Hrvatske 12
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12
Kultura govorenja i pisanja 8
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče 24

Stručni ispiti se izvode temeljem Rješenja Ministarstva turizma (Klasa: 334-01/13-01/50; Ur. broj: 529-06-13-04 od 02. travnja 2013.

 

Uvjeti za upis su:

– državljanstvo Republike Hrvatske ili državljanstvo druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije
– najmanje završena srednja škola
– poznavanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima ZEROJ-a i poznavanje hrvatskog jezika  u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča

 

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti i upisnu dokumentaciju e-mailom.

 

Upisna dokumentacija:

 1. preslika osobne iskaznice,
 2. rodni list
 3. mala fotografija
 4. dokaz o završenom najmanje srednjoškolskom obrazovanju
 5. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče (međunarodno priznata diploma stranog jezika ili završen diplomski studij za profesora stranog jezika)
 6. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita

 

U cijenu seminara su uključeni:

 1. 90 sati nastave općeg dijela sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče
 2. Posebni dio programa sukladno Pravilniku i odluci Ispitne komisije
 3. Terenska nastava koja obuhvaća obilazak najvažnijih turističkih cjelina pojedine županije, odnosno Grada Zagreba
 4. Pravo na polaganje jednog stranog jezika (nadoplata za polaganje stručnog ispita za svaki dodatni jezik iznosi 350 kn)
 5. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i radni materijali za lakše savladavanje gradiva

 

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE
 2. pravne osobe koje su prijavile dvije ili više osoba
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Voditelja turističke poslovnice