U SPLITU: 10.11.2023.

Informacije o upisu:
info@aspira.hr

U ZAGREBU: 17.11.2023.

Informacije o upisu:
zagreb@aspira.hr

Odjel za cjeloživotno obrazovanje Visoke škole za menadžment Aspira u suradnji sa Suvremenim učilištem u Splitu, organizira program usavršavanja za Menadžera hrane i pića.

Cilj programa je usavršiti polaznike za rad na području upravljanja ponudom hrane i pića kao i upoznati ih s oblicima organizacije poslovanja u ugostiteljskom i hotelskom objektu. Stjecanje znanja o važnosti uloge dobre organizacije usluga u ugostiteljsko-turističkoj ponudi. Važnost menadžera/ice hrane i pića je u tome što upravo on/ona svojim uspješnim radom omogućava kvalitetnu ponudu, vrhunsku uslugu i tako ostvarenje vrhunskog ugleda ugostiteljskog objekta.

Kompetencije koje se stječu završetkom ovog programa omogućit će polaznicima da budu sposobni

 • Svojim znanjem pridonijeti ugostiteljsko-turističkoj ponudi regije
 • Uspješno voditi ponudu hrane i pića u ugostiteljskim objektima
 • Povećati ekonomske rezultate objekta
 • Uvesti nove elemente u ugostiteljsku ponudu
 • Oblikovati ponudu odjela hrane i pića
 • Kreirati financijski plan odjela hrane i pića
 • Osmisliti plan rada djelatnika odjela hrane i pića u turističkoj sezoni i izvan nje
 • Provoditi nadzor, provjeru i kontrolu svih djelatnosti unutar odjela hrane i pića
 • Upravljati kvalitetom usluge kroz različite načine prikupljanja informacija o zadovoljstvu gosta
 • Odabrati način reklamiranja i prezentacije odjela hrane i pića
 • Komunicirati na primjeren način te koristiti pravila bontona pri odnosu sa zaposlenicima i gostima
 • Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
 • Poznavati elemente postava i dekoracija stolova za različite namjene i prigode
 • Steći znanja o suvremenom kulinarstvu, slastičarstvu, sommelierstvu i barskom poslovanju
 • Osmišljavanje jelovnika ovisno o potrebama (stalni, sezonski, dnevni, vegetarijanski) prateći nove trendove u kulinarstvu, s normativima
 • Kreirati vinske karte i barske karte s normativima, prateći nove trendove i potrebe gostiju
 • Primijeniti pravila zaštite na radu

Vještine koje se stječu završetkom ovog programa

• Socijalne i komunikacijske vještine
• Organizacijske, menadžerske i poslovne vještine upravljanja sadržajima turističke ponude
• Upotpunjavanje ponude u svrhu stvaranja cjelovite ponude; praćenje trendova
• Osiguravanje povratka istih gostiju

Znanje koje se stječe završetkom ovog programa

• Činitelji koji utječu na cjelokupnu organizaciju, planiranje i izvođenje
• Oblici organizacije poslovanja i poslovni procesi u ugostiteljskim objektima
• Konkurentnost na tržištu
• Nadgledanje i poticanje vrhunske usluge

Popis kolegija

ORGANIZACIJA POSLOVA U UGOSTITELJSTVU – Upoznavanje sa pojmom robe. Definiranje i razvrstavanje živežnih namirnica. Hrana i sastojci hrane. Upoznavanje sa strojevima, alatima i uređajima u kuhinji. Glavne i sporedne prostorije kuhinjskog bloka. Rad s kuhinjskim osobljem. Planiranje rada u kuhinji. Osobna higijena i higijenske navike. Higijena rada i higijena prehrane.

OSNOVE TURIZMA I UGOSTITELJSTVA – Osnovne teoretske spoznaje o turizmu. Činitelji razvoja turizma. Opis turizma kao djelatnosti. Turističko zakonodavstvo. Definiranje relacije turizma i ugostiteljstva. Opisivanje restoraterstva i njegov razvoj i aktualni trendovi u Republici Hrvatskoj i svijetu.

MENADŽMENT HRANE I PIĆA – Definiranje teoretskih obilježja menadžmenta. Analiza svih segmenata menadžmenta: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Opisivanje standarda usluge hrane i pića. Kompletna analiza usluge hrane i pića.

MARKETING U TURIZMU – Specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga. Primjena marketinga u praksi. Ciljevi i načela marketinga u turizmu. Mjerenje i predviđanje turističke potrebe i potražnje. Ispitivanje namjera kupaca i praćenje trendova konkurencije. Marketing mix u odnosu na ciljno tržište. Prodaja i marketing putem interneta. Vlastita strategija i njeno kreiranje. Simboli osobnosti, raspoloženja, stručnosti, stvaranje imagea poduzeća ili obrta.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE I BONTON – Iznošenje opće psihologije. Definiranje i analiza poslovnog komuniciranja u turizmu. Pojam Bontona i njegova osnovna pravila te tehnike primjene.

ZAŠTITA NA RADU – Osnove zaštite pri radu. Opasnost i način zaštite na radnom mjestu.

PRAKTIČNA NASTAVA – Analiza stanja i utvrđivanje ciljeva, ocjena sredstava i mogućnosti, ocjena budućeg razvoja, određivanje mogućnosti, odabiranje najprihvatljivijeg izbora. Planiranje pogona za pripremu hrane. Planiranje iznosa potrebnih sredstava, povremeni nadzor primjerenosti planova, revizija plana. Kreiranje gastronomske ponude. Standardi usluga hrane i pića u turističkom objektu. Standardi opreme, inventara i rublja. Dnevni obroci. Catering i banketi; cocktail party.

Predavači su eminentni stručnjaci iz područja menadžmenta, turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva.

Trajanje programa: 1 semestar

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni pri upisu su: preslika osobne iskaznice ili domovnice, rodni list, diploma, mala fotografija ,OIB i potvrda liječnika medicine rada o sposobnosti za rad.

Mogućnost obročnog plaćanja

*mogućnost obročnog plaćanja do 12 rata bez kamata i naknade Visa, Diners i American karticama.
Upis u radnu knjižicu

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu. Sigurni smo da ćete prepoznati kvalitetu i potencijal programa te postati Menadžer hrane i pića.