Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave prodajom i žele usavršiti vještine i znanja koje posjeduju. Zbog otvaranja novih tržišta u Hrvatskoj i širenja starih u različitim smjerovima, i na europsko tržište sve veća je potražnja za voditeljima prodaje što utječe direktno i na tržište rada. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje prodaje obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se prekvalificiraju i postanu voditelji prodaje u području tehnike upravljanja i vođenja prodajnog postupka, poslovnog komuniciranja i marketinga, u svrhu rada u prodajnom poduzeću ili osnivanja i rada u vlastitom poduzeću.

VODITELJ PRODAJE

UPISI U TIJEKU!

POČETAK: 12.11.2018

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati stilove i načine prodaje
 2. Prepoznati karakteristike i specifičnosti proizvoda u svrhu donošenja odluka nužnih za što bolji marketinški plasman proizvoda
 3.  Razlikovati strategije i taktike poslovnog pregovaranja
 4. Identificirati obilježja potrošača i modele ponašanja
 5. Komunicirati na primjeren način
 6. Primijeniti pravila zaštite na radu

Sadržaj programa:

 • PRODAJNI PROCESI – načela osobne prodaje, organiziranje prodajnog odjela,obuka prodajnog osoblja, vođenje prodajnih timovakontroliranje…
 • MARKETINŠKE ODLUKE O PROIZVODU/USLUZI- odluka o svojstvima proizvoda, razvoj novog proizvoda-temeljne faze razvoja, životni ciklus proizvoda (žcp) na tržištu …
 • ISTRAŽIVANJE I SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA – metode i primjena istraživanja tržišta,  proces i varijable segmentacije tržišta…
 • DISTRIBUTIVNI KANALI I METODE PRODAJE – faza prije kontakta sa kupcem,  pristup i inicijalni kontakt, telefonska i internetska prodaja, prezentacija robe/usluge, odgovor na primjedbe kupca, zaključivanje prodaje
 • PONAŠANJE POTROŠAČA – faze procesa ponašanja potrošača, obilježja potrošača, modeli ponašanja organizacijskog potrošača
 • PREZENTACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – umijeće komuniciranja i vođenja dijaloga, pravilna upotreba glasa i dikcije (vježbe), konstrukcija (struktura) prezentacije, osjećaj za vrijeme, vještina aktivnog slušanja, neverbalna komunikacija, smetnje i šumovi u komunikaciji, konflikti u komunikaciji i njihovo rješavanje
 • POSLOVNO PREGOVARANJE- strategije poslovnog pregovaranja, analiza pregovaračke taktike
 • Završna provjera se sastoji od izrade poslovno-prodajnog plana koji obuhvaća:
 • o   marketinške odluke o proizvodu/usluzi
 • o   metode prodaje
 • o   prezentaciju proizvoda/usluge

Po uspješno položenoj završnoj provjeri, polazniku/ici se izdaje uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja/ice prodaje.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni pri upisu su: preslika osobne iskaznice ili domovnice, rodni list, svjedodžba zadnjeg stupnja obrazovanja, mala fotografija i OIB.

Mogućnost obročnog plaćanja.

Upis u radnu knjižicu

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon završetka programa upisuje se u radnu knjižicu.

Trajanje programa: 1 semestar