Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za voditelja poslova (voditelja turističke agencije). Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08.).

Zašto upisati program voditelja poslova (voditelja turističke agencije) u Aspiri?

 • Pristupačna cijena
 • Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
 • Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
 • Dodatni popust ukoliko se kombinira program sa programom za Turističkog vodiča
 • 2 besplatna termina izlaska na ispit
 • Svi potrebni materijali za polaganje ispita

STRUČNI ISPIT I SEMINAR ZA VODITELJA POSLOVA (VODITELJA TURISTIČKE POSLOVNICE)

U SPLITU: UPISI U TIJEKU!

POČETAK: 09.10.2018

Informacije o upisu:
[email protected]

U ZAGREBU: UPISI U TIJEKU!

POČETAK: 15.10.2018

Informacije o upisu:
[email protected]

Informacije za uplatu:

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Domovinskog rata 65
21000 Split
Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za voditelja poslova (voditelja turističke agencije)
IBAN (RBA) HR4024840081104992880
Model plaćanja 01
Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan, a pasivno i drugi svjetski jezik,
 3. da prijave i uplate troškove ispita.

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslova (voditelja turističke agencije), kandidat je dužan priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. rodni list

Posebna napomena:

Kandidati trebaju imati potvrdu obrazovne ustanove da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik (razine B2) i pasivno poznaju još jedan (razine A2).

Visoka škola Aspira nudi mogućnost polaganja ispita iz nekoliko svjetskih jezika (do B2 razine): engleskog, talijanskog, njemačkog i španjolskog jezika.

Program / predmeti seminara za voditelja poslova (voditelja turističke agencije)

PREDMET BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 6
Putničke agencije 12
Vježbe  10

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; Ur. broj: 529-06-13-03  od 02. travnja 2013.

Vrsta obrazovanja Trajanje Cijena – jednokratno plaćanje (kn) Obročno plaćanje na 3 rate (kn) Obročno plaćanje 4-12 rata (kn)
Voditelj poslova (voditelj turističke agencije)
(Zagreb)
44 sata 3.100,00 3.200,00 3.350,00
Voditelj poslova (voditelj turističke agencije)
(Split)
44 sata 3.990,00 4.150,00

 

U cijenu su seminara je uključeno:

 1. 44 sata nastave sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslova (voditelja turističke agencije)
 2. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i pomoćni materijali za lakše savladavanje gradiva

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE,
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba, kao i
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Turističkog vodiča.