Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica. Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08.).

Zašto upisati program Voditelja turističke poslovnice u Aspiri?

 • Pristupačna cijena
 • Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
 • Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
 • Dodatni popust ukoliko se kombinira program sa programom za Turističkog vodiča
 • 2 besplatna termina izlaska na ispit
 • Svi potrebni materijali za polaganje ispita

STRUČNI ISPIT I SEMINAR ZA VODITELJA TURISTIČKE POSLOVNICE

U SPLITU: 26.03.2018.

Informacije o upisu:
[email protected]

U ZAGREBU: 06.02.2018.

Informacije o upisu:
[email protected]

Informacije za uplatu:

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Domovinskog rata 65
21000 Split
Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za voditelja turističke poslovnice
IBAN (RBA) HR4024840081104992880
Model plaćanja 01
Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik,
 3. da prijave i uplate troškove ispita.

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja turističke poslovnice, kandidat je dužan priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog i
 5. rodni list

Program / predmeti seminara za voditelja turističke poslovnice

PREDMET BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 6
Putničke agencije 12
Vježbe  10

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; Ur. broj: 529-06-13-03  od 02. travnja 2013.

Vrsta obrazovanja Trajanje Cijena – jednokratno plaćanje (kn) Obročno plaćanje na 3 rate (kn) Obročno plaćanje 4-12 rata (kn)
Voditelj poslovnice
(Zagreb)
44 sata 3.100,00 3.200,00 3.350,00
Voditelj poslovnice
(Split)
44 sata 3.990,00 4.150,00

 

U cijenu su seminara je uključeno:

 1. 44 sata nastave sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslovnice
 2. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i pomoćni materijali za lakše savladavanje gradiva

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE,
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba, kao i
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Turističkog vodiča.