Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju.

Upisna procedura


  1. Online prijava

Pristupnik ispunjava online prijavu na studij i pritom dostavlja skenirane dokumente:

a) domovnica,
b) rodni list (strani studenti predaju odgovarajuće dokumente),
c) diploma prethodno završenog studija i prijepis ocjena završenog studija za studente koji upisuju prvu godinu

Na online specijalistički diplomski studij Sportskog menadžmenta mogu se prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski ili stručni studij ili su pak magistrirali, odnosno diplomirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi.

  1. Provođenje razredbenog postupka

 Razredbeni postupak za upis na online specijalistički diplomski stručni studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju, te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

  1. Upis u studijski program

 Ukoliko je razredbenim postupkom utvrđeno da student ima pravo na upis i student želi ostvariti to pravo, isti je obavezan:

a) Predočiti studentskoj službi originale gore navedenih dokumenata radi provjere vjerodostojnosti istih, te priložiti dvije fotografije 3,5×4,5 cm za studentski indeks.
b) Ispuniti upitnik za statističko praćenje i izvješćivanje.
c) Potpisati Ugovor o studiranju i plaćanju školarine. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze tijekom studiranja, iznos i način plaćanja školarine i sva ostala pitanja od značenja za ugovorne strane.
d) Uplatiti školarinu sukladno Ugovoru o studiranju i plaćanju školarine.

POŠALJI MAIL REFERADI