Upis na specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski ili stručni studij ili su pak magistrirali, odnosno diplomirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju.

Diplomski specijalistički stručni studij mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su prethodno završili visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu koje je ekvivalentno visokoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Razredbeni postupak za upis specijalističkog diplomskog stručnog studija

Razredbeni postupak za upis na specijalistički diplomski stručni studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Visoka škola može odrediti i dodatne uvjete upisa poput motivacijskog pisma o čemu će kandidati biti obaviješteni u raspisanom natječaju.

Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:

  1. Prosjek prethodno završenog preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija množi se s faktorom 10. Maksimalno 5 x 10 = 50 bodova.
  2. Pismo motiviranosti ili neki drugi dodatni uvjet: maksimalno 25 bodova.
  3. Intervju s kandidatom: maksimalno 25 bodova.

Sveukupno: 1+2+3 = 100 bodova

Upisni prag: 50 bodova

Upisna dokumentacija uključuje: domovnicu, rodni list, diplomu, prijepis ocjena, pismo motiviranosti za upis, životopis te dvije male fotografije za indeks.