Razredbeni postupak uključuje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, uspjeh na državnoj maturi i razgovor o motiviranosti za upis studija.

KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU IMAJU MOGUĆNOST UPISA PUTEM RAZREDBENOG ISPITA

  1. Kandidati pristupaju Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta www.postani-student.hr i prijavljuju svoj interes za upis na studij.
  2. Kandidati obvezno trebaju ispuniti Obrazac za prijavu na našoj web stranici ili u Studentskoj službi Aspire, Domovinskog rata 65. Na taj ćemo ih način moći kontaktirati i detaljnije informirati o studiju i postupku upisa.

ELEMENTI VREDNOVANJA USPJEHA

Uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole

NAZIV VREDNOVANJE

Prosjek svih ocjena do 40 bodova
Ispit državne mature

NAZIV RAZINA PRAG VREDNOVANJE

Hrvatski jezik B do 20 bodova
Matematika B do 20 bodova
Strani jezik B do 20 bodova
Ukupno: do 60 bodova

POSEBNA POSTIGNUĆA (dodatni bodovi):
1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim sportskim natjecanjima 10 bodova
1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta i poznavanje trećeg stranog jezika prema međunarodno priznatoj potvrdi 5 bodova
Kategorizirani sportaši 1.-6. kategorije 10 bodova
Posebna postignuća vrednuju se kao i kod upisa temeljem državne mature.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja razredbenog postupka:

  • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik),
  • prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
  • preslik domovnice i rodnog lista,
  • prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici.

Dokumenti za upis:

  • originali ranije priloženih dokumenata, matični list,
  • upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
  • dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i
  • matični list i potvrda o plaćenoj školarini.

*Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe ili diplome kod Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ovisno o stupnju obrazovanja koji se upisuje, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.

POČETAK NASTAVE ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ: 02.10.2018.