Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.).

Zašto upisati program Turističkog vodiča u Aspiri?

 • Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
 • Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi (Meri Šuljak – najbolji vodič Hrvatske u 2013. godini, Antea Glumac Barbir, Nikola Aleksić, Jasminka Mucić Mudronja)
 • Obilazak najatraktivnijih lokaliteta na praktičnom dijelu nastave
 • Mogućnost polaganja posebnog dijela za 4 atraktivne županije
 • Dodatni popust ukoliko se kombinira ovaj programa sa programom za Voditelja poslovnica
 • 2 besplatna termina izlaska na ispit
 • Svi potrebni materijali za polaganje ispita

STRUČNI ISPIT I SEMINAR ZA TURISTIČKOG VODIČA

POČETAK: 09.10.2017.

Stručni seminar (posebni-praktični dio) za turističkog vodiča: Termini održavanja terenske nastave po županijama biti će objavljeni naknadno.

Informacije za uplatu:

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Domovinskog rata 65, 21000 Split
Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za turističkog vodiča
IBAN (RBA) HR4024840081104992880
Model plaćanja 01
Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik,
 3. da prijave i uplate troškove ispita.

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene seminara,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče,
 5. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita i
 6. rodni list
 7.  mala fotografija

Program / predmeti seminara za turističkog vodiča 

PREDMET  BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 5
Hrvatska povijest 12
Turistički zemljopis Hrvatske 12
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12
Kultura govorenja i pisanja 8
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče 24

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave, odnosno praktični dio na terenu.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; UR. broj: 529-06-13-04 od 02. travnja 2013.

Vrsta obrazovanja Trajanje Cijena – jednokratno plaćanje (kn) Obročno plaćanje (kn)
Turistički vodič 119 sati 5.750,00 5.890,00

U cijenu su uključeni:

 1. predavanja
 2. pomoćni materijali za lakše svladavanje gradiva
 3. dva termina za izlazak na ispit.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE,
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba.