MEĐUNARODNI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU I TURIZMU

Preddiplomski stručni studij Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu Visoke škole Aspira pripremit će studente za upravljačke funkcije u ugostiteljstvu, turizmu i hotelijerstvu.

Turizam je perspektivna grana ekonomije u Hrvatskoj, a i drugdje. Značajan je izvozni proizvod i generator zapošljavanja. Za povećanje tržišne vrijednosti u turizmu nužno je raspolagati kvalitetnim stručnim i upravljačkim kadrom.

Studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu ima za cilj kvalitativno unapređenje stručnjaka uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Studij se izvodi prema Bolonjskom procesu i traje šest semestara, odnosno tri godine. U petom semestru studenti biraju jedno od tri usmjerenja: Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija, Hotelski menadžment ili Gastronomiju. Šesti je semestar u potpunosti posvećen stručnoj praksi. Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu (bacc. oec.)

RAZREDBENI POSTUPAK: SPLIT 28.08.2018. u 11h, ZAGREB 30.08.2018. u 11h

Hotelski menadžment

Stručni studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu zaokružena je cjelina za rad u turističkom gospodarstvu. Praktična nastava u elitnim hotelima otkrit će studentima glavne značajke i izazove u budućoj karijeri. Dva izborna predmeta studenti u petom semestru upisuju po svom nahođenju, uz dobronamjerne savjete Aspirinih mentora. Ova dva predmeta mogu biti i s drugog studija ili visokog učilišta.

Destinacijski menadžment

Za održivi razvoj suvremenog turizma ključni su posrednici koji povezuju ponudu s potražnjom. Polaznici Stručnog studija Menadžmenta destinacijskih organizacija i kompanija pripremaju se upravo za tu ulogu. Turističke agencije i zajednice samo su najočitije prilike za zapošljavanje destinacijskih menadžera. I ovaj se studij može personalizirati pažljivim odabirom izbornih predmeta.

Gastronomija

Hrvatska se polako ali sigurno izdvaja na svjetskom tržištu jedinstvenom i izvrsnom kulinarskom ponudom. Prvi međunarodni studij Gastronomije naučit će vas sve o otvaranju i vođenju restorana. Vrhunski će vas stručnjaci iz domovine i inozemstva pripremiti za sve izazove karijere u ovoj uzbudljivoj i prestižnoj gospodarskoj grani.

Digitalna vezija brošure nalazi se ispod.

Cover photo study programme

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju!