Tijekom studija studenti obavljaju praksu u sportskim društvima, klubovima, savezima i drugim organizacijama pod stručnim vodstvom svog mentora. Na taj način studenti će biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku sportskih organizacija, upoznat će se sa specifičnostima rukovodećih i administrativnih poslova kluba, stručnim radom trenera i sportaša, a prisustvovat će također odvijanju svakodnevnih kondicijskih i pripremnih treninga sportaša te se tako detaljnije upoznati s pojedinim sportovima.
Ovisno o kontaktima koje je Visoka škola uspostavila sa srodnim visokim učilištima u inozemstvu i/ili sa sportskim organizacijama, najuspješniji studenti će moći studentsku praksu obavljati i van Hrvatske i tako stjecati dragocjena iskustva za izgradnju svoje buduće karijere.