Za sudjelovanje u Online studiju dovoljne su osnovne računalne vještine i novije računalo sa pristupom Internetu, te slušalice, mikrofon i web kamera.


 

Detaljnije o tehničkim zahtjevima:

* Računalo: barem CPU 1.2 MHz, RAM 1 GB

* Operativni sustav: Windows (Vista, 7, 8 ili više) ili MAC OS (10.8 ili više),

* Internet veza: širokopojasni Internet brzine barem 1 / 0.5 Mbps

* Slušalice s mikrofonom

* Web kamera

* Preporučeni Internet pretraživač: Google Chrome (32 ili više) ili Mozilla Firefox (28 ili više)

* Preglednik PDF dokumenata (npr. Adobe Reader ili drugi)

* Java 1.7

* MS Word, Excel, Powerpoint


Neki dijelovi obrazovnog procesa (npr. pregledavanje videa, nastavnih materijala, sudjelovanje u online raspravama) mogu se odvijati na Android platformi, odnosno pomoću tableta i smartphone-a.

Ukoliko se pojave tehnički problemi, studentima Aspire na raspolaganju stoji Helpdesk dostupan preko chata (u tijeku radnog vremena Visoke škole) ili preko e-maila. Svi tehnički problemi otklanjaju se u najbržem mogućem roku, a najkasnije 48 sati od trenutka prijave.